Hvordan opsiger jeg min bolig?

Du udfylder en opsigelsesblanket. Den kan både indscannes/fotograferes og sendes til kontakt@kab-bolig.dk eller sendes med posten til KAB, Enghavevej 81, 2450 København SV. Husk, at udfylde alle oplysninger, så vi har mulighed for at kontakte dig efter fraflytning.

Særligt for Otto Mønsteds Kollegium

Beboere på Otto Mønsteds Kollegium skal sende deres opsigelse til formandskabet@omk.dk eller til formandsskabets postkasse på kollegiet senest 6 uger før frigørelsesdagen. Opsigelsen skal ikke sendes til KAB.