Hvornår får jeg penge tilbage?

Du modtager din forbrugsafregning senest fire måneder efter målerne er blevet aflæst. Hvis du har modtaget din forbrugsafregning og der står, at du skal have penge tilbage, vil det også fremgå af brevet hvornår og hvordan.