Hvordan kan jeg klage over mit forbrugsregnskab?

Hvis du vil gøre indsigelse over din forbrugsafregning, skal du sende en mail til energi@kab-bolig.dk. Husk, at vi skal modtage din klage inden for seks uger efter, du har modtaget afregningen.