Inflationshjælp til udvalgte boligafdelinger

Folketinget har på grund af den høje inflation i 2022 og 2023 vedtaget en ny lov den 4. juni 2024. Den vedrører tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger

Folketinget har besluttet at afsætte 350 mio kr. af Landsbyggefondens midler til inflationshjælp i udvalgte almene boligafdelinger med lejere, der er økonomisk vanskeligt stillet.

Der er tale om et engangsbeløb, som svarer til huslejen i juni 2024, eksklusiv forbrug mv. Beløbet modregnes i september, hvor der ikke skal betales husleje i de udvalgte boligafdelinger. Beboerne skal dog betale differencen, hvis der har har været en huslejestigning siden juni, samt forbrug, bilejemål mm.

Den midlertidige nedsættelse gælder kun for september 2024, og du skal herefter betale den fulde husleje igen med virkning fra den 1. oktober 2024.

Alle berørte beboere får direkte besked.

Har du tilmeldt din husleje til betalingsservice, behøver du ikke foretage dig noget.

Du kan se mere på Landsbyggefondens hjemmeside

Hvem modtager inflationshjælp?

Landbyggefonden har fundet frem til de boligafdelinger, der skal have inflationshjælp ud fra 5 kriterier:

  • Andel enlige med børn i afdelingen

  • Andel fuldtidsmodtagere af offentlige ydelser i afdelingen

  • Andel husstande, som modtager boligstøtte i afdelingen

  • Personlig indkomst i afdelingen

  • Rådighedsbeløb i afdelingen

I KAB-Fællesskabet drejer det sig om 42 boligafdelinger – primært ældreboliger, skæve boliger, plejecentre, institutionelle boliger m.m.

Inflationshjælpen tildeles alle, der er beboere i de udvalgte boligafdelinger pr. 1. september 2024. Dette gælder uanset beboernes indkomst, indflytningstidspunkt eller andre forhold.

Får vi inflationshjælp i min boligafdeling ?

Alle beboere i boligafdelinger, der får inflationshjælp, får direkte besked – senest ved udgangen af juni.

Hvornår får de udvalgte boligafdelinger inflationshjælp?

Beboerne i de udvalgte boligafdelinger får hjælpen i september 2024.

Det betyder, at de ikke skal betale husleje for september måned. De skal dog stadig betale forbrug, evt. huslejestigning siden juni, carport/garageleje m.m.

Se også "Hvorfor har jeg ikke fået dækket hele september måneds leje?"

Hvor mange modtager tilskud til midlertidig huslejenedsættelse?

1.450 almene boligafdelinger på landsplan, heraf 41 i KAB-Fællesskabet

Hvorfor har jeg ikke fået dækket hele september måneds leje?

Hjælpen dækker udelukkende din husleje, som udgiften var i juni 2024. Er der siden kommet en huslejestigning, dækkes den ikke. Vand, varme, el, antenne mm. dækkes ikke, ligesom evt. bilejemål som fx leje af garage/carport heller ikke dækkes.

Skal jeg afmelde Betalingsservice?

Nej, du vil stadig blive opkrævet andre udgifter som forbrug (fx vand og varme), leje af garage/carport og eventuelle differencer i lejen fra juni til september.

Kan jeg få boligstøtte i september?

Nej, du får ikke boligstøtte i september, hvor du ikke skal betale husleje.

Skal jeg give Udbetaling Danmark besked?

Nej, Udbetaling Danmark modtager automatisk oplysningerne, og din boligstøtte vil automatisk blive udbetalt igen fra oktober 2024.

Jeg fraflytter inden september, får jeg så ikke del i inflationshjælpen?

Nej, det er kun beboere, som har kontraktmæssig råderet over lejemålet pr. 1. september 2024, der får hjælpen.

Jeg flytter ind den 1. september eller tidligere – men har ikke boet i boligen i juni, får jeg del i inflationshjælpen?

Ja. Det er den person, som har kontraktmæssig råderet over lejemålet den 1. september 2024, der får hjælpen.

Kan jeg søge om at blive omfattet af inflationshjælpen nu eller senere?

Nej, det er ikke muligt at søge inflationsstøtte. Det er et engangsbeløb, som regeringen har vedtaget at udbetale af Landsbyggefondens midler. Det er Landsbyggefonden, der administrerer ordningen.