Klimarapport 2023

Som Danmarks største almene boligadministrator tager vi ansvar for KAB-Fællesskabets aftryk på det samfund, vi er en del af.

En gruppe mennesker i forskellige aldre deltager i en udendørs aktivitet ved en vandkant. Området er omgivet af grønne områder og bygninger i baggrunden.

Klimarapport 2023

Som Danmarks største almene boligadministrator tager vi ansvar for KAB-Fællesskabets aftryk på det samfund, vi er en del af.

Vores ansvar

Som Danmarks største almene boligadministrator tager vi ansvar for KAB-Fællesskabets aftryk på det samfund, vi er en del af. Med KAB-Fællesskabets størrelse kan vi være med til at præge alment byggeri og ejendomsdrift i en nødvendig, bæredygtig retning. 

Et vigtigt klimaskridt

Med KAB’s vision forpligter vi os til at ‘levere bedre boliger for alle, med respekt for klima, (bio)diversitet og menneskers trivsel’. Derfor har vi udarbejdet KAB-Fællesskabets første klimarapport. I KAB-Fællesskabet tager vi et fælles ansvar for vores CO2-udledninger, og rapporten inkluderer derfor både KAB's og boligorganisationernes fodaftryk. Klimaregnskabet danner grundlag for KAB-Fællesskabets baseline og giver et datadrevet udgangspunkt samt dokumentation, der på længere sigt vil gøre det muligt at synliggøre fremskridt i vores klima- og miljøtiltag.

Vi har beregnet vores udledninger på baggrund af den globalt anerkendte regnskabsstandard GHG-protokollen. 

Vores totale udledning

Læs hele klimarapporten (PDF)

Vores største udledere

De største udledere i KAB-Fællesskabet er varer og tjenester til bygningsvedligeholdelse, el og varme til opvarmning af boligerne, affald og brændstof.

Vores vej frem 🔎

Vi har fire strategiske fokusområder, som vi tror på er afgørende for at kunne nedbringe vores udledninger radikalt samt hjælpe os med at øge datakvaliteten, så der kan træffes informerede beslutninger og udvikles reduktionsstrategier.

 

Digitalisering af KAB-Fællesskabet

Over de næste fem år investerer KAB et trecifret millionbeløb i en omfattende digital transformation af KAB-Fællesskabet. Målet er at forbedre anvendelsen af digitale værktøjer og data for at optimere drift, understøtte innovation og bæredygtige løsninger til gavn for beboere og kunder.

 

 

 

Skærpet plan for vedligehold

Bygningerne er rammen om beboernes hjem. For dem, der bor her i dag og for dem, der flytter ind med sofa og småbørn om 25 år. Konceptet bygningsservice er afgørende for at kunne nedbringe driftens udledninger ved at energioptimere og rettidigt vedligeholde bygningerne for at levetidsforlænge. Samtidig giver det os mulighed for at indsamle data om bygningsdele gennem opdaterede bygningsdelskort, hvor vi har en ambition om at alle kort skal være opdateret med CO2-mærkning i løbet af de næste 5 år.

 

 

Indkøbsportalen

Indkøb udgør en betydelig del af KAB-Fællesskabets driftsomkostninger, hvilket er motivationen bag lanceringen af en central indkøbsplatform. Denne platform forener indkøb af alt fra mindre byggematerialer som skruer og søm til større apparater som hvidevarer og VVS-artikler.

Ambitionen for indkøbsportalen er, at alle produkter og tjenester over tid skal opfylde skærpede leverandørbetingelser med krav om dokumentation for leverandørens ansvarlighed og deres fremskridt på dette område.

 

Biodiversitet i KAB-Fællesskabet

Vi har siden 2020, hvor vi lancerede signaturprojektet ’Vild med Vilje’ haft fokus på biodiversitet. Et tiltag vi vil fortsætte med at fokusere på. Vi stræber efter at forbedre biodiversiteten i KAB-Fællesskabet ved at implementere og måle effekten af vores biodiversitetsfremmende tiltag i ejendomsdrift, byggeri og indkøb, samtidig med at vi engagerer beboere og samarbejder med lokale grundejere.