Lad det GRO – en strategisk ramme for KAB

Lad det GRO – en strategisk ramme for KAB

"Vi vil udbrede bæredygtighed som en grundlæggende kultur og tænkning blandt medarbejdere og KAB-Fællesskabets boligorganisationer og arbejde for at gøre bæredygtighed til et naturligt pejlemærke i dagligdagen”

KAB’s repræsentantskab vedtog den 22. oktober 2020, at bæredygtighed fremover skal danne rammen om KAB's strategiske arbejde.

Bæredygtighed skal forstås bredt som det, der binder hensyn til miljø, økonomi og det sociale sammen, og vi er optaget af at finde balancen mellem de tre hensyn.

Hvordan forstår vi bæredygtighed?
– Bæredygtighed som balance

KAB støtter KAB-Fællesskabets udvikling i bæredygtig retning – og arbejder for at gøre det attraktivt at træffe gode, bæredygtige valg.

Bæredygtighedscirkler

Vi har et helhedsorienteret blik for, hvordan vi gennem systematisk fokus på balancen og sammenhængen mellem miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter kan styrke boligorganisationerne i at handle bæredygtigt til gavn for mennesker og miljø. 

For at opnå en bæredygtig balance skal samspillet mellem drift og administration og mellem de forskellige administrative enheder være stærkt.
Gode bæredygtige løsninger skabes, når vi alle bidrager med vores viden og erfaringer og har blik for den bæredygtige balance.

Økonomisk, social og grøn bæredygtig i en KAB-kontekst

 

  Økonomisk bæredygtighed

KAB er en non-profit-organisation, og en sund økonomi er en forudsætning for udvikling, blandt andet til sociale og miljømæssige initiativer. 

Økonomisk bæredygtighed indebærer, at KAB understøtter boligorganisationernes bestræbelser på at passe på huslejerne. Det forudsætter en omkostningsbevidst administration og drift, som er baseret på smarte teknologiske og digitale løsninger, der kan frigive ressourcer til at imødekomme sociale og miljømæssige hensyn. Uden at gå på kompromis med, at KAB-Fællesskabets boliger skal være til at betale for et bredt udsnit af befolkningen.

  Social bæredygtighed

I KAB-Fællesskabet løses en væsentlig social samfundsopgave. KAB-Fællesskabet danner ramme for fællesskab mellem en mangfoldighed af mennesker med hver deres baggrund, kultur og drømme. 

Boligområderne i KAB-Fællesskabet skal som udgangspunkt være områder, hvor beboerne er trygge, og hvor de føler, at det er rart at ”komme hjem”. 

Velfungerende boligområder er kendetegnet ved gode sociale relationer, sundhed, god skolegang og samfundsdeltagelse.

Men det handler ikke kun om det enkelte menneskes sociale udfoldelsesmuligheder. Boligområdernes udformning og fysik har også betydning for, hvordan livet mellem husene kan udspille sig. Boligen og boligområderne skaber rum til liv i fællesskab.

KAB som arbejdsplads udgør et socialt og fagligt fællesskab. Social bæredygtighed på arbejdspladsen forudsætter, at der er en høj trivsel blandt medarbejderne, og at der er en åben, inkluderende og anerkendende kultur med mulighed for, at den enkelte medarbejder kan udvikle sig. God ledelse og en gennemskuelig organisation er nogle af nøglerne til at opnå social bæredygtighed på arbejdspladsen.

Det sociale hensyn skal som helhed sikre, at KAB understøtter den sociale balance i boligområderne,  af fællesskaber og beboerdemokratiet. 

  Miljø og klima – grøn bæredygtighed

KAB og KAB-Fællesskabet har tilsammen et samfundsansvar for at bidrage til et bedre miljø og klima.

Genanvendelse af byggematerialer og træbyggeri, som erstatning for beton, er centrale elementer i at sikre et bæredygtigt byggeri. Samtidig er det vigtigt at fremme god arkitektur og høj kvalitet i byggeriet og dermed forlænge byggeriets samlede levetid.
Lavere ressourceforbrug, mindre udledning af miljøskadelige stoffer og drivhusgasser, genanvendelse af materialer, fremme af biodiversiteten og fokus på bæredygtige indkøb er centralt ift. at sikre en bæredygtig drift.

Beboernes adfærd er også vigtig. Affaldssortering samt el-, varme- og vandforbrug bidrager til den grønne bæredygtighed i boligområderne. 
KAB har som virksomhed også et miljømæssigt ”fodaftryk”, og KAB skal håndtere sin drift af KAB-Huset efter samme bæredygtige pejlemærker som boligorganisationerne og understøtte medarbejderne i en bæredygtig adfærd.

Otte kernebudskaber i KAB's strategiske ramme

 1. Sammen med bestyrelsen vil vi i KAB gribe nye muligheder, løsninger og samarbejder, når omverdenen forandrer sig, og når boligorganisationerne i fællesskabet får nye ideer og stiller nye krav.
   
 2. KAB vil over de kommende år prioritere og gennemføre konkrete, bæredygtige signaturprojekter i fællesskabet.
   
 3. KAB skal på landkortet som en dagsordensættende administrationsorganisation med en tydelig bæredygtig profil.
   
 4. Vi vil hele tiden afsøge nye måder at formidle viden og erfaringer til og mellem alle i KAB-Fællesskabet og invitere både det formelle beboerdemokrati og andre interesserede samt forskellige samarbejdspartnere til aktivt at påvirke og udvikle både retning og konkrete handlinger.
   
 5. KAB skal fortsat have et stærkt fokus på den daglige drift. Ydelserne skal leveres professionelt med kvalitet - og med respekt for, at der skal være plads til forskellighed i vores store fællesskab.

  Vi vil passe på huslejen ved at sikre en omkostningsbevidst, bæredygtig kernedrift, og vi vil sikre god understøttelse af både ejendomskontorer og det gode samspil mellem den lokale drift og KAB.
   
 6. Boligorganisationer, boligafdelinger, beboere og boligsøgende skal opleve god service. Det forudsætter blandt andet, at KAB konsoliderer den digitale platform.
   
 7. Vi vil styrke indsatsen med at skabe bedre renoveringer og nybyggerier.
   
 8. Vi vil sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at levere kernedrift, samt fokusere på at skabe rammer og vilkår for at være en attraktiv arbejdsplads.

 

Signaturprojekter – projekter der viser vejen

KAB vil løbende udvikle projekter, der gennem innovative løsninger og stærke partnerskaber kan inspirere boligorganisationer, kollegier og selskaber – og verden omkring os – i en bæredygtig retning. Vi kalder dem signaturprojekter, fordi de skal være med til at give KAB en klar bæredygtig profil. Projekterne får dog først succes, når de realiseres af og mellem boligorganisationerne.

I filmen her får du indblik i, hvad KAB ønsker at opnå med de første fem signaturprojekter:

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Statistik cookies og genindlæs siden.

 

Læs om vores signaturprojekter