Økonomisk, social og grøn bæredygtig i en KAB-kontekst

 

  Økonomisk bæredygtighed

KAB er en non-profit-organisation, og en sund økonomi er en forudsætning for udvikling, blandt andet til sociale og miljømæssige initiativer. 

Økonomisk bæredygtighed indebærer, at KAB understøtter boligorganisationernes bestræbelser på at passe på huslejerne. Det forudsætter en omkostningsbevidst administration og drift, som er baseret på smarte teknologiske og digitale løsninger, der kan frigive ressourcer til at imødekomme sociale og miljømæssige hensyn. Uden at gå på kompromis med, at KAB-Fællesskabets boliger skal være til at betale for et bredt udsnit af befolkningen.

  Social bæredygtighed

I KAB-Fællesskabet løses en væsentlig social samfundsopgave. KAB-Fællesskabet danner ramme for fællesskab mellem en mangfoldighed af mennesker med hver deres baggrund, kultur og drømme. 

Boligområderne i KAB-Fællesskabet skal som udgangspunkt være områder, hvor beboerne er trygge, og hvor de føler, at det er rart at ”komme hjem”. 

Velfungerende boligområder er kendetegnet ved gode sociale relationer, sundhed, god skolegang og samfundsdeltagelse.

Men det handler ikke kun om det enkelte menneskes sociale udfoldelsesmuligheder. Boligområdernes udformning og fysik har også betydning for, hvordan livet mellem husene kan udspille sig. Boligen og boligområderne skaber rum til liv i fællesskab.

KAB som arbejdsplads udgør et socialt og fagligt fællesskab. Social bæredygtighed på arbejdspladsen forudsætter, at der er en høj trivsel blandt medarbejderne, og at der er en åben, inkluderende og anerkendende kultur med mulighed for, at den enkelte medarbejder kan udvikle sig. God ledelse og en gennemskuelig organisation er nogle af nøglerne til at opnå social bæredygtighed på arbejdspladsen.

Det sociale hensyn skal som helhed sikre, at KAB understøtter den sociale balance i boligområderne,  af fællesskaber og beboerdemokratiet. 

  Miljø og klima – grøn bæredygtighed

KAB og KAB-Fællesskabet har tilsammen et samfundsansvar for at bidrage til et bedre miljø og klima.

Genanvendelse af byggematerialer og træbyggeri, som erstatning for beton, er centrale elementer i at sikre et bæredygtigt byggeri. Samtidig er det vigtigt at fremme god arkitektur og høj kvalitet i byggeriet og dermed forlænge byggeriets samlede levetid.
Lavere ressourceforbrug, mindre udledning af miljøskadelige stoffer og drivhusgasser, genanvendelse af materialer, fremme af biodiversiteten og fokus på bæredygtige indkøb er centralt ift. at sikre en bæredygtig drift.

Beboernes adfærd er også vigtig. Affaldssortering samt el-, varme- og vandforbrug bidrager til den grønne bæredygtighed i boligområderne. 
KAB har som virksomhed også et miljømæssigt ”fodaftryk”, og KAB skal håndtere sin drift af KAB-Huset efter samme bæredygtige pejlemærker som boligorganisationerne og understøtte medarbejderne i en bæredygtig adfærd.