Otte kernebudskaber i KAB's strategiske ramme

 1. Sammen med bestyrelsen vil vi i KAB gribe nye muligheder, løsninger og samarbejder, når omverdenen forandrer sig, og når boligorganisationerne i fællesskabet får nye ideer og stiller nye krav.
   
 2. KAB vil over de kommende år prioritere og gennemføre konkrete, bæredygtige signaturprojekter i fællesskabet.
   
 3. KAB skal på landkortet som en dagsordensættende administrationsorganisation med en tydelig bæredygtig profil.
   
 4. Vi vil hele tiden afsøge nye måder at formidle viden og erfaringer til og mellem alle i KAB-Fællesskabet og invitere både det formelle beboerdemokrati og andre interesserede samt forskellige samarbejdspartnere til aktivt at påvirke og udvikle både retning og konkrete handlinger.
   
 5. KAB skal fortsat have et stærkt fokus på den daglige drift. Ydelserne skal leveres professionelt med kvalitet - og med respekt for, at der skal være plads til forskellighed i vores store fællesskab.

  Vi vil passe på huslejen ved at sikre en omkostningsbevidst, bæredygtig kernedrift, og vi vil sikre god understøttelse af både ejendomskontorer og det gode samspil mellem den lokale drift og KAB.
   
 6. Boligorganisationer, boligafdelinger, beboere og boligsøgende skal opleve god service. Det forudsætter blandt andet, at KAB konsoliderer den digitale platform.
   
 7. Vi vil styrke indsatsen med at skabe bedre renoveringer og nybyggerier.
   
 8. Vi vil sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at levere kernedrift, samt fokusere på at skabe rammer og vilkår for at være en attraktiv arbejdsplads.