Toggle Mobile Menu Toggle Search

Naboproblemer

Føler du dig generet af en nabo eller en anden beboer i din afdeling, har vi samlet en række gode råd som kan nedtrappe en evt. konflikt. 

1. Samtale

Tal først med din nabo (samtale er med til at nedtrappe konflikter)

2. Mulighed for konfliktmægling

Hvis en samtale ikke hjælper tilbyder KAB at mægle i konflikter, så I sammen kan finde en fælles løsning. Læs mere om konfliktmægling

3. Har du brug for rådgivning inden du klager?

Du kan ringe til husorden i KAB og tale med en sagsbehandler på 33 63 13 49 eller skriv til husorden@ kab-bolig.dk 

4. Hvordan klager jeg

Hvis dialog ikke er mulig, og mægling ikke ønskes, kan du skrive til KAB eller udfylde et skema fra ejendomskontoret eller på vores hjemmeside. Hent klageskema her. Det er vigtigt, at der i klagen er en uddybende skriftlig forklaring af, hvad der er oplevet, samt en angivelse af hvilken beboer det drejer sig om, da Beboerklagenævnet ikke tager stilling til sager, hvor dokumentationen alene afhænger af videoer, lydoptagelser eller billeder.

5. Kan jeg være anonym

Ja, så længe sagen behandles internt i KAB, bliver dit navn ikke oplyst. Men går sagen i beboerklagenævnet, får den du klager over aktindsigt.

6. Hvornår får jeg svar

Inden for ti arbejdsdage vurderer KAB om den nabo, du klager over, skal have en sanktion – normalt en henstilling. Ved gentagne klager gives påmindelser.

7. Beboerklagenævnet

Sender du nye klager, som dokumenterer at påtalerne ikke har hjulpet, kan sagen efter grundig overvejelse indbringes for din pågældende kommunes beboerklagenævn. Sagens behandling ved nævnet tager nogle måneder. Går sagen i retten, kan der gå over et år. Læs mere om beboerklagenævnet

Supplerende information

Læs uddybende beskrivelse af naboproblemer (pdf)
Læs mere om overtrædelse af husordenen (pdf)