Toggle Mobile Menu Toggle Search

Boligjura - en genvej til juridisk overblik

KAB har udarbejdet hjemmesiden www.boligjura.dk Siden beskæftiger sig med juridiske forhold inden for det almene boligområde og kan være et yderst nyttigt værktøj i dagligdagen, når du har behov for at få belyst en konkret juridisk problemstilling.

Med et årsabonnement får du direkte adgang til de nyeste regler, domme og kendelser samt andet relevant jura-stof. Abonnementet køber du online via www.boligjura.dk

Siden indeholder bl.a.:

  • Referat af mere end 100 domme og beboerklagenævnsafgørelser
  • Oversigt over den mest relevante lovgivning for almene boliger
  • Nyheder med kommentarer om f.eks. lovstof og afgørelser fra domstole
  • Mere end 100 svar på juridiske spørgsmål om almene boliger
  • Juridisk brevkasse, hvor du kan stille spørgsmål
  • Pjecer om f.eks. adgang til boliger, beboerklagenævn, urafstemning, husdyr og husorden
  • En lang række blanketter, der letter hverdagen i en almen boligorganisation. Eksempelvis om indflytning, fraflytning, husdyrtilladelse og anmeldelse af husordensproblemer
  • Diasshows om forskellige juridiske emner
  • Nem søgefunktion

Garanti for kvaliteten

Det er KAB's jurister, der står for hjemmesiden. Til dagligt beskæftiger de sig med alle områder inden for almen boliglovgivning.

Siden fungerer som et supplement til andre databaser om lovstof og domme. www.boligjura.dk indeholder nemlig primært ikke tidligere offentliggjorte beboerklagenævnsafgørelser og domme. Alle spørgsmål og svar på siden er fra dagligdagen i en almen boligorganisation.