Toggle Mobile Menu Toggle Search

Naboskabet - et værktøj til indsigt og dialog

Naboskabet er en hjemmeside, der kan være dit redskab til at tage pulsen på beboernes oplevelse af deres boligområde. På siden finder du gratis spørgeskemaer til beboere fra 6 år og op efter og på flere forskellige sprog. Formålet med en undersøgelse er blandt andet at måle beboernes tilfredshed med forskellige faktorer i deres boligområde. En undersøgelse kan være et brugbart afsæt for forskellige indsatser i det pågældende boligområde.

Det behøver ikke at være svært

På siden finder du bl.a. vejledninger til at komme i gang med undersøgelserne, spørgeskemaskabeloner og redskaber til fortolkning af svar.

KAB har desuden samlet erfaringerne med at gennemføre naboskabsundersøgelser med denne vejledning i naboskabet. Vejledningen kan være en hjælp, når I overvejer, hvordan I vil indsamle data. Nogle metoder er dyrere end andre - men giver måske også bedre svarprocenter.

Det er gratis at bruge naboskabet.dk, så undersøgelsen kan gennemføres for de omkostninger, der er forbundet med tryk, omdeling, indtastning osv. De præcise udgifter afhænger af hvilke indsamlingsmetoder, der vælges.

KAB yder fortsat konsulentbistand til gennemførelse af undersøgelser til nedsat pris.

Kontakt Kontakt KAB for tilbud.

Mere information

Du kan hente flyeren om naboskabet, besøge naboskabets hjemmeside eller kontakte forretningsfører i KAB Stine Kofod på e-mail sti@kab-bolig.dk eller telefon 38 38 18 53 for mere information om naboskabet.

Naboskabet.dk er udviklet af KAB og Nørregård-Nielsen & Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS og finansieret af Realdania, Landsbyggefonden, Integrationsministeriet og Velfærdsministeriet.