KAB lukker for personlige henvendelser i receptionen og på lokale driftskontorer foreløbigt frem til 20. april. Fra 6.-8- april er der lukket for alle kundehenvendelser til KAB´s administration. Læs mere

Vision

Det er KAB's vision at være boligselskabernes partner.

At være boligselskabernes partner indebærer, at vi i en gensidig forpligtende relation til stadighed vil arbejde for at fremme og realisere selskabets mål og ambitioner. Det betyder, at vores selskaber kan forvente andet og mere end en leverandøraftale. De kan forvente et partnerskab.

Partnerskabet er en relation karakteriseret ved, at vi har en tæt og løbende dialog om dagligdagens og fremtidens udfordringer. Vi inspirerer og udfordrer hinanden, og sammen udvikler vi løsninger. 

I et sådant partnerskab skal vores kunder og omgivelser kende os for, at vi konstant arbejder for at få størst mulig nytte af de ressourcer, vi sammen har til rådighed. 

Det er vores mål, at partnerskabet kommer til at leve i alle relationer med vores kunder.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept