Kommunale- og andre samarbejdspartnere

Deborahcentret boliger
Fælledgården
Gentofte Boligejendomme
Hedebo Plejecenter
Hvidovre bofællesskab
Krogstenshave plejecenter og beskyttede boliger
Krogstenshave ældreboliger
Langager plejecenter
Ledøje-Smørum Kommunes Almene Boligselskab
Nældebjerg plejecenter
Raoul Wallenberg Boligerne
Rødbo
Strandcenteret
Strandmarkshave plejecenter
Strandmarkshave ældreboliger
Sønderkærhave
Sønderkærhave ældreboliger