Toggle Mobile Menu Toggle Search

Fremtidssikring

Fremtidssikring er et værktøj til at modernisere og forbedre boliger og boligområder, så de bliver tidssvarende og attraktive.

Fremtidssikring handler om boligafdelingens udvikling i samspil med samfundet. Vi planlægger vedligeholdelsesopgaver for at undgå, at ubevidste eller uovervejede valg låser bygningernes funktioner i fremtiden.

KABs fremtidssikringsanalyse

En fremtidssikringsanalyse fra KAB giver et overblik over, hvordan det står til i boligafdelingen og hvor attraktiv afdelingen er – både i forhold til lejlighedernes udformning, fællesfaciliteter, nærområdet og i forhold til boligmarkedet generelt.

Analysen bliver foretaget på baggrund af observationer i afdelingen, gennemgang af teknisk materiale samt interviews med de driftsansvarlige og afdelingsbestyrelsen.

Læs mere om vores fremtidssikringsanalyse

Kontakt KAB

Vil du vide mere?

Kontakt Driftssupportchef

Jonatan Michelsen

E-mail: jmi@kab-bolig.dk

Telefon: 33 63 13 48