Toggle Mobile Menu Toggle Search

PCB-renovering

KAB har erfaring og ekspertise med PCB-renovering fra Farum Midtpunkt, der har gennemgået danmarkshistoriens hidtil største PCB-renovering.

Alle KAB’s boliger er blevet screenet for PCB, og kun i et tilfælde, i Farum Midtpunkt, blev der konstateret et for højt indhold af PCB.

I Farum Midtpunkt er der derfor gennemført en omfattende renoveringssag, der blev afsluttet i september 2015. Sagen er blevet støttet af Landsbyggefonden i samarbejde med Furesø Kommune.

Baggrunden for KAB's undersøgelse

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) udgav sammen med bl.a. Miljøstyrelsen i foråret 2009 rapporten "Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfurer". I forlængelse heraf udgav Miljøstyrelsen et faktaark om PCB og håndteringen heraf.

På denne baggrund besluttede KAB at kortlægge brugen af PCB i samtlige 295 administrerede boligafdelinger og indgik en aftale med Skandinavisk Biomedicinsk Institut (SBMI) om udførelse af selve undersøgelserne. Ved at gennemgå vores oplysninger om renoveringer og især dør- og vinduesudskiftninger sammenholdt med byggemåden, kunne vi reducere en mulig anvendelse af PCB til 36 boligafdelinger.

SBMI's undersøgelser viste, at 30 afdelinger ikke indeholdt PCB, fem gjorde i ubetydeligt omfang, og i én boligafdeling, Farum Midtpunkt i Furesø Kommune, kunne der desværre konstateres betydelige mængder af PCB.

PCB i Farum Midtpunkt

Farum Midtpunkt er bygget i etaper, og undersøgelsen af boligafdelingen viste, at PCB var anvendt i en begrænset del af bebyggelsen, nærmere bestemt de seks blokke i Birkhøjterrasserne (295 boliger). Her blev der målt høje koncentrationer af PCB bl.a. i fugerne omkring døre og i samlinger mellem betonelementer.

En unik renovering

Sagen var en af de første PCB-renoveringer i almene boliger, og på det tidspunkt var der relativt få erfaringer med PCB-renovering i Danmark, og der var ingen anvisninger på metoder.

Metoderne er udviklet på baggrund af pilotforsøg, og i tæt samarbejde med rådgivere og entreprenører. Renoveringen gav det ønskede resultat, og boligerne er nu igen i almindelig drift.

Sagen har givet en unik viden, som vi stiller til rådighed for alle interesserede. Erfaringerne fra projektet indgår også i anvisninger fra SBi (Statens Byggeforskningsinstitut). 

Kontakt KAB

Teknisk chef

Torben Trampe

ttr@kab-bolig.dk

Tl 33 63 10 26

Aktører i renoveringssagen

Bygherre Furesø Boligselskab

Teknisk rådgiver Dominia A/S

PCB- og arbejdsmiljørådgiver Eggersen Sikkerhed & Miljø

PCB-rådgiver, luftmålinger mm. SBMI (Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S) 

Anvendelse af PCB

PCB er et af verdens 10 farligste giftstoffer, der selv i små mængder er yderst sundhedsskadelig. Den spredes let i miljøet og ophobes i fødekæden for at ende i mennnesker og dyr.

PCB har især været anvendt som blødgørere i fugemateriale i byggeindustrien fra 1950'erne frem til 1977, hvor det blev forbudt. I 1986 fulgte et totalforbud, som også inkluderede elektriske apparater. Mens produkterne har været i brug, har de afgivet PCB til omgivelserne, og selv efter de er blevet kasseret, har de udgjort en varig forureningskilde.