Toggle Mobile Menu Toggle Search

Referencer

KAB har erfaring som byggeforretningsfører på en lang række områder. Her har vi samlet referencer for ældre- og plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og kollegier samt renoveringsprojekter. Under hver case fremgår kontaktinformationer på den projektansvarlige.

KAB's bistand i et projektforløb

Initiativet til etablering af forskellige typer af almene boliger kan komme ad flere veje. Ofte medvirker KAB til udviklingen af et konkret byggeri gennem at pege på mulighederne for erhvervelse af byggegrund eller indpasning i eksisterende bebyggelser. KAB bistår også boligorganisationer i tilbudsafgivelse ved kommunale byg- og driftsherreudbud.
Når der er indgået aftale mellem en kommune og en boligorganisation om et byggeri, bistår KAB som bygherrens nærmeste samarbejdspartner boligorganisationen med planlægning, udbud og kontrahering med såvel teknisk rådgiver, entreprenør og finansieringspartner.

KAB påser, at bygherren opnår de bedst mulige aftaler og sikrer, at hele planlægningsprocessen gennemføres inden for rammerne af almenboligloven.

KAB sikrer, at alle fornødne godkendelser indhentes betids, så sagen ikke forsinkes unødigt.

KAB har ansvaret for byggeriets økonomi fra udarbejdelse af de indledende anlægsbudgetter til udarbejdelse af byggeregnskab.

KAB påser, at alle ansvarsforhold omkring byggeriet iagttages fra byggestart over aflevering til afslutning af 5-års eftersyn.