Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Boliger til flygtninge 

– og andre med lav betalingsevne

Den aktuelle tilstrømning af flygtninge er en stor udfordring for kommunerne, der har akut brug for boliger. Det er kommunernes ansvar at finde boliger til flygtninge, men i mange tilfælde ender det med midlertidige boliger. En både dyr og dårlig løsning. 

I KAB er vi optaget af at løfte vores del af ansvaret, og vi ønsker at gå forrest, når det kommer til at bygge boliger som både er billige og som fremmer integrationen. 

Boligerne skal være billige, fleksible og fremme integration

Det er baggrunden for, at KAB nu har henvendt sig til en række kommuner i hovedstadsområdet med et forslag om, hvordan man kan bygge billige boliger, hvor flygtninge kan bo side om side med danskere. Foreningen Nydansker er en del af initiativet, og det handler om at bringe flygtninge og naboer tættere sammen i eksisterende og kommende boligafdelinger. Når der ikke længere er behov for flygtningeboligerne, kan de nemt konverteres til almindelige familieboliger ligesom de øvrige boliger i bebyggelsen.  

Vi kalder konceptet for ”Små og billige boliger med perspektiv”, og bygger her videre på tankerne i to velafprøvede KAB-koncepter: AlmenBolig+ og BasisBoligen. Disse boligformer sætter store krav til naboskabet i en boligafdeling – det tror vi på, er afgørende for at skabe gode rammer for integrationen. 

Venligbolig som mulig løsning 

En anden mulighed er venligboligen - et anneks i en let konstruktion, der bl.a. kan stå i gårde i boligforeninger. Rolf Andersson, byggedirektør i KAB siger: 

”Vi stiller os positive overfor ideen. Forslaget rummer mulighed for at aktivere parcelhus-Danmark i integrationen af flygtninge og samtidig kan den overordnede tankegang godt indpasses indenfor rammerne  af almene boligorganisationer. Jeg ser også mange udfordringer i praksis, men tankegangen er god.”  

 

Pjecer om boliger til flygtninge i KAB

Boliger til flygtninge - gode råd til organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet

Små og billige boliger med perspektiv – boliger til flygtninge og andre
med lav betalingsevne

Indgåede aftaler om flygtninge

Læs om lokale aftaler vedrørende flygtninge på BL's hjemmeside

Aftale mellem FFB (Frederiksberg forenede Boligselskaber) og Frederiksberg Kommune

Yderligere information

Pjece, KL: Kommunale genveje til god integration