Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Må vi bede om kammertonen!

Alt for mange i KAB-fællesskabet oplever, at tonen er hård, grov og decideret ubehagelig. Det påvirker trivslen på arbejdet og er derved med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø.

I KAB mener vi, at det er vores fælles ansvar at sikre et godt arbejds- og bomiljø for alle uanset funktion og baggrund. Derfor sætter vi ekstra fokus på at tale pænt med og til hinanden. Vi har talt med en række centralt og decentralt ansatte, som her fortæller om deres oplevelser med en grov tone.

Den hårde tone på arbejdspladsen

Verbale angreb og truende adfærd er hverdag for mange ansatte i KAB. "Tal om det" lyder rådet fra driftslederassistenten i Thyges Gaard, Morten Rasted, der selv har haft en ubehagelig oplevelse på jobbet. Han indberettede efterfølgende hændelsen til KABs juridiske afdeling, der hjalp med at sætte præcise rammer for, hvad man som ansat bør finde sig i. Det opfordrer han også andre til, der ender i samme situation.

Eksempler på den hårde tone

Jeg ved, hvor du bor

"Indbyrdes på kontoret har vi en fin tone, men det sker jævnligt, at beboere skælder ud. De synes, de betaler en høj husleje og derfor skal have, hvad de vil. Der er også blevet truet med ”Jeg ved, hvor du bor”. Det er meget ubehageligt. For nyligt fór en vred beboer om bag skranken for at få fat i en medarbejder. Det får den konsekvens, at skranken nu bliver låst." 

Lis Knoblauch, kontorassistent, Avedøre Nord.

Det slog benene væk under mig

"I sidste uge havde jeg en meget lang samtale på engelsk, hvor en boligsøgende ville være aktivt boligsøgende. Det sørgede jeg for og var meget høflig. Jeg tror, han blev frustreret over, at der ikke lige var udsigt til en bolig, for pludselig slog han helt over. Han talte meget højt og spurgte, om jeg troede, han var min slave. Han var meget grov. Det slog benene væk under mig, for jeg var slet ikke forberedt på det. Jeg fik afsluttet samtalen høfligt og lagde på. Jeg måtte snakke om det, da jeg kom hjem, for det var rigtigt ubehageligt. Det sidder lidt i mig endnu."

Lone Lage, kontaktmedarbejder, KAB.

Den gode tone på dagsordenen

Som mange andre oplever jeg, at tonen imellem os generelt er blevet mere rå og aggressiv. I trafikken, i skolen, i supermarkedet – og desværre også i vores egne boligområder. Det fører til konflikter. Og konflikter er den sikre vej til dårlig trivsel for den enkelte – beboer eller ansat − og dermed også for trivslen i vores boligområder.

God trivsel i boligområderne er et fokusområde i KAB. Af samme grund har kommunikationsudvalget i KAB besluttet at sætte den gode tone på dagsordenen. Vi skal blive bedre til at tale ordentlig til hinanden. Vi har alle en aktie i at skabe en god tone. Men det er ikke mindst en ledelsesopgave. Her har vi som beboervalgte en meget vigtig rolle. For vi skal være med til at sætte standarden for den gode tone. Sammen med de ansatte i KAB-fællesskabet er vi ambassadører for en kultur, hvor vi forpligtiger os på respektfuld dialog og god diskussion.

John Olsen, formand for KAB's kommunikationsudvalg og næstformand i KAB's bestyrelse.