Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Pas på huslejen

I KAB sætter vi fokus på at holde huslejen i ro. De seneste år har der været en række omstændigheder, som har medvirket til at presse huslejen op, og derved gjort det sværere for vores beboere at betale husleje. De tre primære omstændigheder er:

 • Huslejen stiger mere end prisudviklingen
  De seneste år er er huslejen steget mere end prisudviklingen. I KAB-fællesskabet har vi fra 2004 til 2014 oplevet en huslejestigning på 44 procent i gennemsnit. I den tilsvarende periode er prisudviklingen kun steget med 22 procent. 
 • Besparelser i den almene sektor 
  Regeringens effektiviseringsenhed skal finde besparelser i den almene boligsektor på op til 1,8 mia. kroner frem til 2020. Hvis sektoren ikke selv kommer med mulige løsninger, kan det forudses, at der bliver dikteret konkrete krav.
 • Lavere betalingsevne for en gruppe af beboere 
  I efteråret 2016 bliver der sat loft for de offentlige ydelser, herunder kontanthjælp. Det betyder, at de beboere som enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælpe eller integrationsydelse vil opleve en mærkbar nedgang i deres boligsikring.

Hvorfor har KAB fokus på huslejen

 • Undgå unødige udsættelser
  Ved at fokusere på at huslejen holdes i ro, er vi med til at modvirke unødige udsættelser. Hver gang en beboer eller familie sættes på gaden på grund af manglende betaling, har det store menneskelige og økonomiske omkostninger. Et skarpt fokus på huslejen kombineret med muligheden for økonomisk rådgivning er med til at nedbringe antallet af udsættelser.
 • Bedre boliger for alle
  I KAB arbejder vi for at skabe bedre boliger for alle. De boliger, KAB opfører og administrerer, skal være for alle typer af mennesker, med alle typer af indkomster, på forskellige stadier i deres liv. Et skarpt fokus på huslejen sikrer at dette løfte kan indfris.

Fokus på drift holder huslejen i ro

Gennem KAB's målsætningsprogram som løber frem til 2018, fokuserer vi på kernedrift som et strategisk fokusområde. Ved at effektivisere kernedriften uden at gå på kompromis med beboerservicen, kan der frigives ressourcer, som er med til at modvirke huslejestigninger.

 

360° analyse af boligafdelinger

KAB tilbyder alle organisationer og boligafdelinger at få lavet en 360° analyse af driften i de enkelte afdelinger. Analysen gennemgår alle forhold i de enkelte afdelinger herunder renovationsforhold, grønne anlæg, renholdelse, henlæggelser og serviceniveau og og anbefaler konkrete tiltag, der kan være med til at effektivisere driften og derved passe på huslejen.

En række områder der er oplagte for boligorganisationer og afdelinger er:

 • Sammenlægning af driftskontorer
 • Specialisering af kompetencer
 • Bedre udnyttelse af maskinparker
 • Udbud og indkøb
 • Digitalisering (ligesom fx e-syn)
 • Den teknologiske udvikling og mulighederne (fx robotter og droner)

Bestil en 360° analyse

Kontakt kundesupportchef Lone Skriver på 33 63 11 49 for at høre nærmere om muligheden for at få lavet en 360° analyse af jeres afdeling eller organisation. Læs mere om 360° analysen her 


Eksempler på effektiv kernedrift

Læs fire gode eksempler på hvordan effektiv kernedrift kan føre til store besparelser ude i boligorganisationerne.