Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Affaldsskakte - et unødvendigt onde

Affaldsskakte giver store problemer i mange boligafdelinger. Skakte giver beviseligt flere sygedage: skub, vrid og nærkontakt med affald forpester de ansattes hverdag. Derudover skal de skal tømmes ofte, de er dyre at etablere og giver beviseligt flere sygedage. Alligevel fastholder flere kommuner et krav om skakte – også i nybyggerier.

Et af argumenterne er, at ældre og handicappede beboere selv kan have svært ved at bære affaldet ned. Men ser man på antallet af timer, der vil blive frigivet ved at nedlægge skaktene, vil der være tid til, at driftspersonalet kunne hjælpe disse beboergrupper med at bære affald ned. 

Nybyggeri og affaldsskakte

Ifølge bygningsreglementets kapitel 8.7, skal nybyggede beboelsesejendomme med tre etager eller derover indrettes med affaldsskakte. Den enkelte kommune har mulighed for at give dispensation fra denne regel, hvilket er en kendt praksis i bl.a. Ballerup Kommune.

Hidtil har Københavns Kommune ikke givet dispensation, men har dog erkendt, at der kan være et problem med affaldssortering i byggerier med skakte. Derfor vil kommunen nu forsøge at lave nybyggeri uden skakte. 

Skakte påvirker arbejdsmiljøet

Arbejdet i affaldsskaktene er belastende for driftspersonalet. Og selvom masker og handsker hjælper, er det en hverdag med bakteriebomber, hårde løft og stress. Den hårdeste del af skaktarbejdet er, når personalet skal skubbe de store 600 liters containere gennem labyrintiske kældergange frem til liften, hvor der skal lægges ekstra kræfter i:

”Jeg får ondt i skuldrene og ryggen. Du får ligesom to stød i armene og er samtidig nødt til at vride til siden, fordi de skal drejes en halv gang for at komme op på rampen”, forklarer Jesper Palle Larsen, der er driftsleder i Wittenberghus på Amager og arbejder med at skakte.

Vrid og løft giver flere sygedage

Transporten af containere er et problem i mange ejendomme med skakte, påpeger Søren Silving, der er arbejdsmiljøkonsulent i KAB.  "Sådan en affaldscontainer kan snildt veje et ton. Det farlige ved arbejdet er de her skub og vrid med tung last, og at medarbejderne gør de samme bevægelser mange gange. Din ryg kan kun holde til det x antal gange.”

Skaktarbejdet har i 2015 foreløbig været årsag til 120 sygedage i KAB-fællesskabet. I følge Søren Silving skyldes hovedparten skub, vrid og løft. 

Jesper Palle Larsen på skaktarbejde i Wittenberghus (SAB) på Amager

Skaktene skal ud af byggeriet

I KAB mener vi, at problemer med dårligt arbejdsmiljø, hygiejne, boligafdelingernes økonomi og affaldssortering er en direkte konsekvens af skakte. Vi mener, at skakte skal ud af byggeriet. 

Alternative løsninger til skakte

Der er flere alternativer til den traditionelle skakt. KAB har fire mulige løsninger på skakt-problematikken: affaldssug, affaldsskakt uden på bygningen, affalds-øer og molokker.

Skader

I København har Boligselskabet AKB, København og SAB tilsammen 63 boligafdelinger med skakte.

Registrerede skader i forbindelse med skaktarbejde i KAB-fællesskabet:

2015 (til 15. september): 12 skader, 1 med fravær på 3 dage og 11 med fravær på mere end 2 uger.

2014: 14 skader, 2 uden fravær, 5 med fravær på 3 dage og 7 med fravær på mere end 2 uger.