For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Pas på huslejen

Vi har stort fokus på at undgå huslejestigninger.
En effektivisering af driften er med til at holde huslejen i ro.

De seneste år har der været en række omstændigheder, som har medvirket til at presse huslejen op, og derved gjort det sværere for vores beboere at betale husleje. De tre primære omstændigheder er:

 • Huslejen stiger mere end prisudviklingen
  Fra 2004 til 2014 har vi oplevet en huslejestigning på 44% i gennemsnit. I samme periode er prisudviklingen steget med 22%. 
   
 • Besparelser i den almene sektor 
  Regeringens effektiviseringsenhed skal finde besparelser i den almene boligsektor på op til 1,8 mia. kroner frem til 2020. 
   
 • Lavere betalingsevne for en gruppe af beboere 
  I efteråret 2016 blev der sat loft for de offentlige ydelser. Det betyder, at de beboere som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælpe eller integrationsydelse vil opleve en nedgang i deres boligsikring.

Hvorfor har KAB fokus på huslejen?

 • Undgå unødige udsættelser
  Når en beboer eller familie sættes på gaden på grund af manglende betaling, har det store menneskelige og økonomiske omkostninger. Et skarpt fokus på huslejen kombineret med muligheden for økonomisk rådgivning er med til at nedbringe antallet af udsættelser.
   
 • Bedre boliger for alle
  I KAB arbejder vi for at skabe bedre boliger for alle. De boliger KAB opfører og administrerer, skal være for alle typer af mennesker, med alle typer af indkomster, på forskellige stadier i deres liv. Et skarpt fokus på huslejen sikrer, at vi kan indfri dette løfte.

Fokus på drift holder huslejen i ro

I vores målsætningsprogram fokuserer vi på kernedrift som et strategisk fokusområde. Ved at effektivisere kernedriften uden at gå på kompromis med beboerservicen, kan der frigives ressourcer, som er med til at modvirke huslejestigninger.

360° analyse af boligafdelinger

KAB tilbyder alle organisationer og boligafdelinger at få lavet en 360° analyse af driften i de enkelte afdelinger. Analysen gennemgår bl.a. renovationsforhold, grønne anlæg, renholdelse, henlæggelser og serviceniveau og anbefaler konkrete tiltag, der kan være med til at effektivisere driften og derved passe på huslejen.

Kontakt vicedirektør Lone Skriver på T 33 63 11 49 hvis du vil vide mere om 360° analysen.