Boligsociale indsatser

I KAB har det boligsociale arbejde en høj prioritet Vi arbejder målrettet på at forbedre miljøet i udsatte boligområder.

Vores boligsociale indsatser har til formål at forbedre trivsel og tryghed, det gode naboskab og hjælpe beboere, der har behov for støtte i hverdagen. Vi er med i boligsociale helhedsplaner, der støttes økonomisk af Landsbyggefonden og kommunen samt indsatser, der finansieres af de enkelte boligafdelinger eller via eksterne puljemidler.

Bestyrelsesmedlemmer i KAB-Fællesskabet kan finde inspirations- og hjælpemateriale her

Kontakt

For information vedrørende vores boligsociale indsatser kan du kontakte Per Faurby på T 38 38 18 29.

Boligsocial helhedsplan - Sjælør Boulevard og Kgs. Enghave

Boligselskabet AKB, Københavns boligafdelinger i Kgs. Enghave og på Sjælør Boulevard  indgår i en samlet boligsocial helhedsplan med seks af 3Bs afdelinger i Kgs. Enghave samt Vibos og AABs afdelinger på Sjælør Boulevard. Den løber fra januar 2017 til udgangen af 2020 og er primært finansieret af Landsbyggefonden med medfinansiering fra Københavns Kommune og boligorganisationerne.

Der arbejdes med aktiviteter indenfor alle fire af Landsbyggefondens indsatsområder med særligt fokus på vejledning og hjælp til socialt udsatte beboere og uddannelse og beskæftigelse til unge. Der er ansat en projektleder, to sociale viceværter, en familiemedarbejder, en netværksmedarbejder, en foreningsmedarbejder, som skal brobygge mellem de unge og foreningslivet, en ungevejleder og en børne- og ungemedarbejder.

Boligsocial helhedsplan - Lundtoftegade og Titanparken

Boligselskabet AKB, Københavns afdelinger i Lundtoftegade og Titanparken er gået sammen med DABs afdeling Lundtoftegården om en fælles boligsocial helhedsplan. Helhedsplanen løber fra januar 2017 til udgangen af 2020 og er primært finansieret af Landsbyggefonden med medfinansiering fra Københavns Kommune og boligorganisationerne. Der arbejdes med aktiviteter indenfor alle fire af Landsbyggefondens indsatsområder med særligt fokus på socialt udsatte beboere, børn og unge og frivilligstrategier. Der er ansat en projektleder, to sociale viceværter, en familierådgiver, en netværksmedarbejder, en ungevejleder og en fritidsguide. 

Lundtoftegade er en del af Helhedsplanen 2017 - 2020, der også omfatter Titanparken og Lundtoftegården.

Boligsocial helhedsplan - Taastrupgaard

Den boligsociale helhedsplan i Boligselskabet AKB, Taastrup er i gangsat i juli 2016 og varer til juli 2020. Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden, Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationen. I helhedsplanen er ansat en boligsocial leder, tre boligsociale medarbejdere og en beboerrådgiver (social vicevært). Helhedsplanen arbejder med aktiviteter indenfor alle fire af Landsbyggefondens indsatsområder.

Boligsocial helhedsplan - Tingbjerg / Utterslev Huse

Samvirkende Boligselskaber (SAB) indgår sammen med FSB i en boligsocial helhedsplan i Tingbjerg / Utterslev Huse. Formålet med indsatsen er at støtte op om bydelen, udvikle den positivt og åbne den op i forhold til omverdenen. Helhedsplanen er primært finansieret af Landsbyggefonden med medfinansiering fra Københavns Kommune og boligorganisationerne. Der er fokus på at løfte området socialt og kulturelt og der arbejdes indenfor alle Landsbyggefondens fire indsatsområder. Der er ansat en leder, en beboerrådgiver (social vicevært), tre boligsociale medarbejdere, fire uddannelsesvejledere og en kommunikations- og projektmedarbejder. Helhedsplanen løber fra juli 2016 til juli 2020 og administreres af FSB.

Boligsocial helhedsplan - Søndermarkskvarteret

Der er ansat tre medarbejdere i FFB’s afdelinger i Søndermarkskvarteret (Søndermarken, Tartuhus og Skolevænget). Der er fokus på at styrke det frivillige liv i afdelingerne og engagere forældrene i at deltage aktivt i at støtte op om deres børns trivsel og positive udvikling. Desuden er der et fokus på børn og unge med henblik på at støtte dem mod voksenlivet, blandt andet i forhold til uddannelse og beskæftigelse – herunder fritidsjob. Helhedsplanen har et meget tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune om at bygge bro til den omkringliggende by, trække ressourcer ind i området og udvikle nye metoder for samarbejde på tværs af sektorerne. Den nuværende helhedsplan fungerer i perioden 2017 – 2020. 

Boligsocial indsats – Hedemarken

KABs kundedirektør deltager i bestyrelsen for Albertslund Boligsociale Center, som danner rammen om boligsociale indsatser i Albertslund, herunder Hedemarken - AKB, Albertslund. De nuværende indsatser er igangsat pr. 1. januar 2017 og løber til udgangen af 2020. Aktiviteterne administreres af Bo-Vest og ligger under indsatsområderne: ’Tryghed og Trivsel’, ’Forebyggelse og Forældreansvar’ og ’Uddannelse og Beskæftigelse’.

Det boligsociale partnerskab på Frederiksberg

Der har igennem en årrække været et samarbejde mellem FFB, Lejerbo og Frederiksberg Kommune om boligsociale indsatser i hhv. Solbjerg Have (FFB) og Danmarksgården (Lejerbo). I starten af 2017 blev der indgået en ny partnerskabsaftale, som lægger op til et øget og tættere samarbejde på tværs af afdelingerne. Områderne skal åbnes op og integreres mere i den omkringliggende by. Der er fortsat fokus på børn og unge, uddannelse, kriminalpræventive indsatser, inddragelse af forældre og understøttelse af det frivillige liv i afdelingerne. 

Som en del af aftalen tilbydes der fortsat konfliktmægling ved beboerkonflikter. Formålet er at sikre mere velfungerende afdelinger, bedre naboskab og større trivsel blandt beboerne. 

Boligafdelingen FFB og Frederiksberg Kommune finansierer indsatsen via årlige bevillinger. Indsatsen retter sig mod børn og unge i Solbjerg Have og er en individuel, håndholdt indsats med henblik på at hjælpe de unge videre i forhold til voksenlivet. Konfliktmægling handler om håndtering af beboerkonflikter gennem dialog og mægling inden iværksættelse af det traditionelle klagesystem. Formålet er at sikre bedre naboskab og trivsel blandt beboerne. 

Partnerskabsaftalen er finansieret af FFB, Lejerbo og Frederiksberg Kommune og løber i udgangspunktet over perioden 2017-2018.