100 års indsats for gode, billige boliger

KAB blev stiftet onsdag den 26. maj 1920 kl. 20. På det tidspunkt samledes en række mennesker for at skabe det selskab, der skulle have til formål ”… i samfundsmæssigt øjemed at arbejde for et tidssvarende og økonomisk boligbyggeri i København og omegn.”

100 år er der gået siden den aften. I KAB fejrer vi fødselsdagen, og vi gør det i den ånd, der har eksisteret gennem alle 100 år. Stolt og dog ydmygt.

Jubilæumssiden her er en del af fejringen. Den består af 10 selvstændige sider, hvor du kan læse om markante begivenheder fra hvert årti. Og sikke en historie. Fra firmaskovtur i hestevogne videre til Grundtvigs Hus – til det nye, kommende KAB-Huset på Enghavevej. Fra fingerplan til ghettopakke, fra BZ-bevægelse til Basisboliger.

10 kapitler, som fortæller om 100 års by-, bolig og samfundsudvikling.

Klik på det enkelte årti – læs om årtiet, se fotos og film. Det er spændende stof! Du kan fx starte ved begyndelsen – Bakkehusene ved foden af Bellahøj.

100 år samlet i et logo og en plakat

Vi har samlet de 100 års arbejde i et enkelt logo, som har rødder i KAB’s oprindelige logo og taler direkte ind i den fællesskabstanke, der kendetegner det almene.

KAB's første logo og jubilæumslogoet.

Vi har også samlet 100 års forskellige byggerier i en plakat, som viser det varierede udbud af boliger, boligorganisationerne står bag. Fra Bakkehusene i 1920 til Tømmergården i 2016.

Rum til liv i fællesskab

KAB ejer ingen boliger. Det er boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet, der ejer boligerne – og det er boligorganisationerne, der i fællesskab ejer KAB. Ingen skal tjene penge på boligerne – heller ikke KAB.

Med boligen skaber vi rum til liv i fællesskab. Et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi tager et medansvar for en mere bæredygtig verden: økonomisk, socialt og ikke mindst i forhold til både klima og miljø.

KAB støtter fællesskabet og sikrer den nære kernedrift.

KAB-Fællesskabet grundfortælling

KAB har gennem mange år haft både en mission, en vision og et målsætningsprogram, som var baseret på fælles, konkrete værdier.

Det blev med jubilæumsåret afløst af en grundfortælling. Ikke bare for KAB, men for hele KAB-Fællesskabet. Altså også for alle de boligorganisationer, der er en del af KAB-fællesskabet.

Grundfortællingen lægger rammerne for arbejdet de næste mange, mange år.