Delehusene på Frederiksberg.

2010’erne: ulighed, ghettopakke og shitstorm

Finanskrise, arbejdsløshed, tvangsauktioner og ghettoliste præger starten af årtiet. KAB render også ind i en regulær shitstorm, men senere lysner det også: Boligområdet får sin egen minister – der vil arbejde aktivt for en mere blandet by

Vi snubler ind i det nye årti i finanskrisens lavpunkt. Arbejdsløsheden er høj, tvangsauktioner hverdagskost, og byggeriet stagnerer. Næsten. For i lavkonjunktur har mindre punge også ret, og almene boligorganisationer lettere ved at bygge inden for rammebeløbet.

I KAB-fællesskabet er der fokus på mennesker i både starten og slutningen af livet. Basisboligen er et nyt produkt på hylden – den lille ungdomsbolig, der er bæredygtig og billig.

Men ældre mennesker skal også bo godt, og KAB specialiserer sig i at udvikle plejecentre: Der indvies et nyt ca. en gang om året i KAB-fællesskabet, hvor der nu er omkring 2.000 plejeboliger.

Sønderhaven – Ballerup Ejendomsselskabs plejecenter i Måløv.

Samarbejde med private bygherrer

Årtiet er stadigt ungt, da finanskrise langsomt vendes til højkonjunktur igen. Priser på både ejerboliger og byggegrunde bliver skyhøje, og uligheden vokser i samme takt. Fra 1993 til 2019 stiger priserne på ejerboliger i hovedstaden med 584 %.

For første gang må boligorganisationerne opgive projekterede byggerier lige før byggestart, da det ikke kan lade sig gøre at opføre dem inden for rammebeløbet. På trods af at Planloven ændres i 2015, så kommunerne kan øremærke 25 % af en byggegrund til almene boliger.

Men boligorganisationerne finder nye veje. Flere bygger sammen med private udviklere. Den såkaldte ’delegeret bygherremodel’ giver især mange, nye ungdomsboliger i København.

Pas på huslejen

I 2016 giver regeringen den almene sektor en bunden opgave med at nedsætte driftsomkostningerne. Samlet set skal branchen spare 1,5 mia. kr. inden 2020 – i KAB-fællesskabet alene drejer det sig om 112 mio. kr.

KAB lancerer en såkaldt 360° analyse under navnet ’Pas på huslejen’, der kommer hele vejen rundt om afdelingens økonomi. Bl.a. effektiv drift og driftsfællesskaber gør, at KAB-fællesskabet er i mål med besparelserne i 2019.

Flere medarbejdere går sammen om en effektiv indsats i Stefansgård på Nørrebro.

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.


Ghettolisten og ghettopakke

Trods vækst er uligheden i samfundet voksende. Gennemsnitsindkomsten er steget på landsplan, men faldet i almene boligområder.

I nogle boligområder er koncentrationen af lavtlønnede og ikke-etniske danskere ifølge politikerne for høj. 2010 bliver den første såkaldte ’ghettoliste’ offentliggjort. I 2018 kommer så ’Ghettopakken’, der med godt 10 mia. kr. af Landsbyggefondens midler vil ændre beboersammensætningen ved bl.a. at rive almene boliger ned.

Boligafdelinger af og på ghettolisten fra 2010-2019.

Bystrategisk indsats

Men længe inden Ghettopakken lander, er der allerede flere steder i KAB-fællesskabet sat et bystrategisk fokus.

I store boligafdelinger som fx Tingbjerg, Taastrupgaard og Farum Midtpunkt arbejdes der med at omdanne områderne og åbne dem for omverden. Store boligområder skal blive til små bykvarterer. Metoderne er bl.a. nye, private boliger, nedrivning af blokke og omdannelse af boliger til seniorbofællesskaber samt nye, trygge og alsidige uderum.

KAB-fællesskabet vokser

I januar 2019 bliver Boligforeningen 3B en del af KAB-fællesskabet, og antallet af boliger i fællesskabet er nu 65.000. 

”Muligheden for at blive en del af KAB-fællesskabet forlænger mange af de idéer og visioner, vi hele tiden har haft. Men i KAB-fællesskabet får vi sat mange flere kræfter bag,” siger Steffen Morild, formand for 3B, i den forbindelse.

’Elektrisk’ shitstorm

Men starten af 2019 bringer også dårlige historier. KAB render ind i en regulær shitstorm i forbindelse med valg til bestyrelsen i elnetselskabet Radius. KAB’s viceadm. direktør bliver valgt ind ved hjælp af stemmer fra boligafdelingernes fællesmålere – uden først at have aftalt det med boligorganisationerne.

Efter nogle ugers turbulens trækker den viceadm. direktør sig fra Radius’ bestyrelse og fratræder efter gensidig aftale sin stilling i KAB.

Episoden giver god anledning til at få præciseret procedurerne, og på KAB’s repræsentantskabsmøde i maj 2019 vedtages nye retningslinjer for valg til tillidsposter.

Boligområdet får egen minister

Da årtiet lakker mod enden, bliver by- og boligområdet beriget med egen minister for første gang i 18 år: Kaare Dybvad Bek bliver boligminister den 27. juni 2019.

Således opløftede kan vi slutte 100 års historie med et ministercitat, som de fleste i den almene sektor kan bakke op om:

”Nu står vi over for den næste store opgave, som er at sikre, at der også i vores hovedstad og store byer er bomuligheder for folk, der ikke har en høj indtægt. Det er et problem, jeg ser frem til at løse sammen med de almene boligforeninger og de frivillige beboerdemokrater,” siger Kaare Dybvad Bek i et interview i KAB indblik.

Tilbage til forsiden.