KAB-Fællesskabets grundfortælling

Vores fællesskab bygger på stolte traditioner, der rækker mere end 100 år tilbage.

KAB’s grundfortælling blev formuleret i slutningen af 2019 i forbindelse med KAB's 100-års jubilæum. Grundfortællingen er kernen i vores historie, og blev skrevet på baggrund af workshops med mere end 100 beboerdemokrater og medarbejdere. 

Det er en kort tekst, der beskriver KAB-Fællesskabets historie og fremtid, rolle og identitet, værdier og ydelser – med andre ord kernen i KAB-Fællesskabet. 

Fortællingen starter med boligen: ”Med boligen skaber vi rum til liv i fællesskab”.
Et fællesskab, hvor der er plads til både nærvær og forskellighed, og hvor vi tager et medansvar for en mere bæredygtig verden: Økonomisk, socialt og ikke mindst i forhold til både klima og miljø. 

Se processen med beboerdemokrater og medarbejdere.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Statistik cookies og genindlæs siden.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Statistik cookies og genindlæs siden.

Læs KAB-Fællesskabets grundfortælling

Bedre boliger for alle og liv i balance

Med boligen skaber vi rum til liv i fællesskab.

Fællesskab med en mangfoldighed af mennesker med hver deres baggrund, kultur og drømme.

Områder, man trives i – og ingen skal tjene på

Vores fællesskab bygger på stolte traditioner, der rækker mere end 100 år tilbage. Skabt af mennesker, der gik sammen om at sikre gode, sunde boliger, som var til at betale.

Det moderne KAB-Fællesskab bidrager til det samfund og den region, vi er så vigtig en del af.

Det gør vi professionelt og ordentligt – og baseret på stærke og tillidsfulde relationer og netværk.

Med basis i vores almene fællesskaber bygger vi på balancer – socialt, økonomisk og med respekt for miljø og klima.

KAB-Fællesskabets boligorganisationer ejer boligerne og ejer i forening KAB. Vi har plads til forskellighed, og hver organisation bidrager med sin lokale kultur, sit særpræg, sine interesser og erfaringer.

Ingen skal tjene på boligerne. Huslejen går til det lokale og det store fællesskab.

Fællesskabets styrke og nærvær

Vi kan mærkes – både på styrken og nærværet.

Med fællesskabets styrke inviterer vi til at finde bæredygtige løsninger og sætte nye dagsordener, der er relevante for både samfundet, boligorganisationerne og beboerne.

Det gør vi i tæt dialog og på demokratisk vis ved at inspirere og lade os inspirere - af hinanden i netværk, i fællesskabet og i partnerskaber. Og det gør vi sammen med kommuner, byggeriets parter, leverandører, foreninger og interesseorganisationer.

Vi vedligeholder og bygger nyt, og vi udvikler bygge- og boligformer for alle – også for dem, der har det svært.

Vi tiltrækker og fastholder både sammen og hver for sig engagerede medarbejdere, der har viljen og evnen til at levere en professionel kernedrift – og med nærvær imødekomme beboernes behov.

Vi kalder det fællesskabets styrke og nærvær.

Godkendt af KAB’s bestyrelse 
den 17. december 2019

Boligorganisationer i KAB-Fællesskabet