FN’s verdensmål og KAB’s strategi

FN’s verdensmål og bæredygtighed er afsættet for KAB’s strategiske ramme. KAB har valgt at have særligt fokus på tre verdensmål og arbejder især med sigte mod:

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 17: Partnerskaber for handling

 

 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov for en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold. Og da KAB understøtter boligorganisationerne, peger også KAB’s virke direkte ind i verdensmål 11. Her lyder et delmål, at ”alle skal sikres en egnet og sikker bolig, til en overkommelig pris”.  Ved fortsat fokus på at sikre billige boliger, blandede by- og boligområder og energieffektive, bæredygtige boliger har KAB-fællesskabet med over 62.000 boliger i hovedstadsregionen en unik mulighed for at bidrage til målsætningen om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige, hvilket er fokus i Verdensmål 11. 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Boligorganisationerne i KAB-fællesskabet huser samlet over 110.000 beboere. Hvert år kommer der flere til i kraft af de nybyggede boliger, som boligorganisationerne opfører. KAB og de KAB-administrerede boligorganisationer og selskaber er også arbejdsplads for ca. 1.500 medarbejdere. 

Gennem fokus på bæredygtigt byggeri og gennem ændret medarbejder- og beboeradfærd kan KAB yde et væsentligt bidrag i forhold til at fremme ansvarligt forbrug og produktion. Det kan eksempelvis ske ved at sikre bæredygtige materialevalg og genanvendelse af byggematerialer i forbindelse med nybyggeri og renoveringer samt ved at fremme boligorganisationernes muligheder for grønne indkøb, øget affaldssortering, minimering af el- og vandforbrug, genbrug samt anvendelse af bæredygtige produkter i driften.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Bæredygtige løsninger kræver stærke partnerskaber. KAB har store muligheder for at præge den bæredygtige dagsorden og skabe reelle forandringer. Men vi kan ikke gøre det alene. Bæredygtige løsninger i balance kræver, at KAB går sammen med boligorganisationer, beboere, byggeriets parter, leverandører, foreninger, interesseorganisationer og kommuner om at finde løsninger, der kan bidrage til vores fælles fremtid.