Trivsel, naboskab og det sociale liv

I KAB-Fællesskabet ønsker vi at skabe rammerne om et godt liv.

I KAB-Fællesskabet arbejder beboere og ansatte sammen om at skabe rammer om et godt liv. Vi gør det gennem det boligsociale arbejde, vi gør det ved at understøtte lokale fællesskaber og fremme trivslen i boligområderne, og vi gør det ved at gå forrest i arbejdet med at udvikle nye boligformer, der giver plads til forskellighed og åbner en dør til boligmarkedet for befolkningsgrupper, der ellers har svært ved at få en bolig.

Her på siden kan du læse om KAB-Fællesskabets ambitiøse boligsociale strategi og om de boligsociale indsatser, der er i boligområder i KAB-Fællesskabet. Du kan også læse om, hvordan KAB’s boligsociale enhed kan bistå boligafdelinger, der ønsker hjælp til at styrke trivslen og det lokale engagement.

KAB’s boligsociale strategi, kort fortalt

KAB’s boligsociale strategi sætter retningen for hvordan vi i KAB-Fællesskabet vil styrke indsatsen for at skabe gode, trygge og socialt bæredygtige boligområder, der giver beboerne de bedst mulige rammer for at leve det liv, de ønsker. Der er bl.a. fokus på:

Flere afdelinger skal have gavn af de gode erfaringer

Alle dele af KAB-Fællesskabet, fra beboere til medarbejdere, har værdifuld viden om, hvordan det gode liv i boligområderne kan fremmes. Den viden skal bruges på tværs af KAB-Fællesskabet og komme beboerne til gode. Også i de boligområder, der ikke i dag har boligsociale indsatser.

Fortællingen om livet i boligområderne

Vi vil nuancere det billede, der ofte tegnes i medierne og i den offentlige debat af livet i de almene boligområder. Vi vil vise virkeligheden i boligområderne, sådan som den er – spraglet og mangfoldig, men også præget af et hverdagsliv, som til forveksling ligner det, resten af befolkningen lever.

KAB-Fællesskabets rolle i samfundet

Vi har i kraft af det boligsociale samarbejde en lang tradition for at udvikle løsninger i lokale fællesskaber. De erfaringer vil vi gerne bringe i spil og bidrage til at finde nye svar på velfærdssamfundets udfordringer. Vi vil afsøge muligheder for at udvikle nye værktøjer og samarbejdsformer, der skaber positiv forandring lokalt.

Læs vores boligsociale strategi.

Den boligsociale strategi taler ind i KAB’s overordnede strategiske ramme Lad Det GRO

Mest for afdelingsbestyrelser og aktive beboere

I KAB-Fællesskabet har vi en fælles ambition om at skabe rammer om et godt liv. Når det lykkes langt de fleste steder, skyldes det ikke mindst jer, der engagerer jer i afdelingsbestyrelser eller lokale aktiviteter, der gør hverdagen bedre i jeres boligområde.

Men indimellem kan være brug for en ekstra indsats og en hjælpende hånd for, at alle i boligområdet oplever, at det er rart at komme hjem – og at være hjemme. Måske trænger de aktive bare til en vitaminindsprøjtning og lidt fornyet inspiration. Men det kan også være, at der er opstået problemer, som afdelingsbestyrelsen har svært ved selv at tackle.

Få rådgivning fra den boligsociale enhed

Har I brug for inspiration og gode ideer til, hvordan I kan arbejde med trivsel og godt naboskab i din afdeling? Eller ønsker du rådgivning til at håndtere en social udfordring? Så kan I kontakte den boligsociale enhed i KAB: boligsocial@kab-bolig.dk.

KAB’s boligsociale enhed er en mindre specialenhed, som yder rådgivning og projektstøtte til boligområder i KAB-fællesskabet, der oplever sociale og trivselsmæssige udfordringer eller ønsker at forebygge, at de opstår. Det sker altid i tæt samspil med beboerdemokratiet, kundecentret og det lokale driftspersonale.

Den boligsociale enhed kan fx:

  • Hjælpe med at skabe kontakt til kommunen, lokale foreninger og andre, der kan bidrage til løsninger.
  • Hjælpe konkrete aktiviteter i gang og kan være med på sidelinjen, til aktiviteterne kan stå på egne ben.
  • Lave en social og socioøkonomisk analyse af jeres afdeling og kortlægge de forskellige ressourcer i jeres lokalområde.
  • Give jer inspirationsoplæg med konkrete værktøjer og ideer til at starte aktiviteter, projekter, m.m.

Mest for lokalt ansatte

Som lokalt ansat har du en helt særlig viden om det boligområde, du arbejder i. Det giver dig rigtig gode forudsætninger for at bidrage til gode lokale fællesskaber. Der findes mange gode eksempler i KAB-fællesskabet på hvordan driftspersonale støtter op om et øget engagement i afdelingen. Ligeledes har vi en kæmpe boligsocial erfaringsbase at trække på. Har du brug for inspiration eller oplever du en trivselsmæssig udfordring i afdelingen, kan du kontakte den boligsociale enhed og høre mere.

Til dig der arbejder i Københavns Kommune

I Københavns Kommune har man et samarbejde mellem kommunens boligrådgivere og kontaktpersoner i de almene boligselskaber. Ordningen giver en direkte indgang til kommunen for ejendomsfunktionærer i boligområderne og har til formål at støtte borgere med boligproblemer.

Boligrådgivernes rolle er at yde støtte, råd og vejledning til borgere, der er anvist til en bolig. De samarbejder tæt med boligselskaberne og de forskellige boligafdelinger. De samarbejder også med læger, psykiatri og politi, hvis disse henvender sig med en bekymring. Hver boligafdeling har en kontaktperson, der kan tage kontakt til boligrådgiverne. Dette er oftest en fra ejendomskontoret. Denne kontaktperson kan ringe til boligrådgivernes vagttelefon og fortælle om problemer eller bekymringer, der ønskes hjælp eller vejledning til at håndtere.

Find kontaktoplysninger på boligrådgiverne på Københavns Kommunes hjemmeside.

Du kan også hente pjecen Bekymret for en nabo?


Aktuelle projekter
 

Elderlearn: Ældre borgere matches med sprogstuderende udlændinge.
Byhave i Hørgården. Børnedemokrati i Rødovre. Skraldedag i Utterslevhuse.