Boligsociale indsatser i KAB-fællesskabet

Boligsociale indsatser

I KAB-Fællesskabet har det boligsociale arbejde en høj prioritet, og vi arbejder målrettet på at forbedre miljøet i udsatte boligområder.

Vores boligsociale indsatser har til formål at forbedre trivsel og tryghed, det gode naboskab og hjælpe beboere, der har behov for støtte i hverdagen. Vi er med i boligsociale helhedsplaner, der støttes økonomisk af Landsbyggefonden og kommunen samt i indsatser, der finansieres af de enkelte boligafdelinger eller via eksterne puljemidler.

 Se, hvordan Landsbyggefonden finansierer boligsociale indsatser

Boligsociale projekter i KAB-Fællesskabet

Sociale viceværter og beboerrådgivere

En række afdelinger i KAB-fællesskabet finansierer en beboerrådgiver, aktivitetsmedarbejder eller social vicevært, som yder individuel støtte og rådgivning til beboere og hjælper beboerne med at sætte sociale aktiviteter i gang. Blandt afdelinger kan nævnes Friheden i Hvidovre, Abildgården (SAB), 3B’s Tranehavegård samt AKB, Københavns afdelinger Nørrebro Vænge, Titanparken, Guldbergshave, Frederiksholmskarréerne m.fl. Læs mere om mulighed for en social vicevært.

Det boligsociale partnerskab på Frederiksberg

Boligselskabet FFB har sammen med boligselskabet Bo-Vita indgået en partnerskabsaftale med Frederiksberg Kommune, som skal sikre et tæt samarbejde mellem parterne om boligsociale indsatser; også i områder, der ikke er berettiget til støtte fra Landsbyggefondens boligsociale puljer. 

Boligsocial indsats i Kærene, Rødovre

I boligområdet Kærene i Rødovre arbejder Boligselskabet AKB Rødovre og to andre almene boligorganisationer tæt sammen med Rødovre Kommune om en boligsocial indsats. Fokus er især på at fremme sociale fællesskaber og understøtte det frivillige arbejde blandt beboerne.

Du kan følge de mange aktiviteter her: Café Biblioteket | Facebook
44 fede historier fra de sidste 25 år i Kærene. Læs jubilæumsbog

Fælles om Trygheden

En række boligafdelinger i KAB-Fællesskabet er med i projektet ”Sammen om Trygheden”. Indsatsen handler om at omsætte den omfattende viden vi har om tryghedsskabende indsatser til nemme og konkrete initiativer og strategier i en boligafdeling. Det kan fx være ved at kigge på: husordener, budgetter, fysiske rum fx gårdrum, kommunikationskanaler og anden information samt et øget samarbejde med sociale myndigheder eller politi m.v. Projektet udføres i 2019-2022 og er støttet af Trygfonden.

Boligsociale helhedsplaner i KAB-Fællesskabet

I KAB-Fællesskabet administrerer vi boligsociale helhedsplaner i Taastrupgaard, Urbanplanen og Hørgården, Valby/Sydhavnen, Nørrebro og Frederiksberg. De boligsociale helhedsplaner, som normalt er fireårige, fungerer som platforme for samarbejdet mellem boligafdelinger og kommunale institutioner, politiet, lokale foreninger, kulturinstitutioner og andre, der kan bidrage til at forebygge og løse sociale udfordringer i boligområdet. Helhedsplanerne arbejder inden for følgende politisk bestemte målsætninger:

 • Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge fra boligområdet, så flere børn bliver skoleparate og flere unge tager en uddannelse.
   
 • Beskæftigelse: Flere af området voksne skal tilknyttes arbejdsmarkedet.
   
 • Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og boligområderne skal opleves som trygge at leve og færdes i.
   
 • Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere beboere skal være en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet.​
   


Nogle afdelinger i KAB-Fællesskabet indgår i boligsociale helhedsplaner og indsatser, der administreres af andre boligselskaber:

Beboerprojekt Nordvest: AKB, Københavns afdelinger Bispevænget og Oldermandsgården og 3B’s Sangergården og Vestergårdsvej indgår i helhedsplanen, som administreres af fsb. 
Læs mere om Beboerprojekt Nordvest

Tingbjergforum: SAB’s afdelinger i Tingbjerg indgår i den boligsociale helhedsplan i området, som administreres af fsb. Læs mere om Tingbjerg Forum

Vores HG: 3B har med de øvrige boligselskaber og kommunen i Høje Gladsaxe fastholdt en boligsocial indsats i området, som administreres af Fællesdriften i Høje Gladsaxe.
Læs mere om Vores HG

Greve Nord Projektet: Sydkystens Boligselskabs afdelinger Gudekvartererne og Klyngen indgår i helhedsplanen, der administreres af BO-VEST. Læs mere om Greve Nord Projektet

Albertslund Boligsociale Center – ABC: Administreres af BO-VEST og danner rammen om boligsociale indsatser i Albertslund, herunder Hedemarken - AKB, Albertslund.
Læs mere om ABC

Film om boligsociale projekter

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.

Superkræfter: Helhedsplanen Partnerskabet i Urbanplanen har i samarbejde med Dyvekeskolen, Peder Lykke Skole, BUF Amager og Ældresagen startet projekt SUPERKRÆFTER, hvor børn får styrket deres sprog- og læsefærdigheder i indskolingen gennem et korps af frivillige læsevenner. 

 

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.

Opgangsmøder: Helhedsplanen Nørrebrobyggerne har haft stor succes med at lave opgangsmøder sammen med driften, som består i korte møder for beboere i samme opgang. Formålet med møderne er at skabe bedre naboskab, øge ejerskab til opgangen/området, udbrede viden om helhedsplanen og driften samt øge deltagerantallet til afdelingsmøder i afdelingerne Lundtoftegade, Lundtoftegården og Titanparken.  

 

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.

Biavlerprojekt: CFBU har fået produceret en lille kort film – Biavlerne i Urbanplanen - som fortæller, hvad et biavlerprojekt kan betyde for naboskabet i et boligområde.