Herlev projektet

Bæredygtighed og stærke fællesskaber i Herlev Kommune

KAB-Fællesskabets 5 boligorganisationer i Herlev Kommune har indgået en partnerskabsaftale med kommunen om at styrke den sociale bæredygtighed blandt deres ca. 10.000 beboere. Partnerskabsaftalen dækker perioden 2021-25.

KAB udviklet et socialt bæredygtighedskoncept, som har fokus på at styrke beboernes livskvalitet i relation til uddannelse, fysisk og mental sundhed samt styrke de sociale fællesskaber. Konkret måles der på udviklingen i afgangsprøvekarakterer i dansk og matematik, mental sundhed, svær overvægt, ensomhed samt beboernes oplevelser af de sociale fællesskaber i boligområderne.

En række analyser har dokumenteret, at de 4 førstnævnte faktorer har afgørende betydning for at vinde fodfæste på et stadig mere effektivt arbejdsmarked. Ambitionen er således også at øge beboernes chancer for at blive en del af arbejdsfællesskabet både på kortere og længere sigt. Konceptet er indtil videre støttet af Novofonden, Obelfonden, Landsbyggefonden.

For at styrke livskvaliteten og skabe stærke fællesskaber på tværs af KAB-Fællesskabets fem boligorganisationer i Herlev Kommune, har KAB etableret et partnerskab med 8 erfarne civilsamfundsaktører og private digitale virksomheder, som vil iværksætte en række tilbud til beboerne i projektperioden.