Boligsociale projekter i KAB-Fællesskabet

Sociale viceværter og beboerrådgivere

En række afdelinger i KAB-fællesskabet finansierer en beboerrådgiver, aktivitetsmedarbejder eller social vicevært, som yder individuel støtte og rådgivning til beboere og hjælper beboerne med at sætte sociale aktiviteter i gang. Blandt afdelinger kan nævnes Friheden i Hvidovre, Abildgården (SAB), 3B’s Tranehavegård samt AKB, Københavns afdelinger Nørrebro Vænge, Titanparken, Guldbergshave, Frederiksholmskarréerne m.fl. Læs mere om mulighed for en social vicevært.

Det boligsociale partnerskab på Frederiksberg

Boligselskabet FFB har sammen med boligselskabet Bo-Vita indgået en partnerskabsaftale med Frederiksberg Kommune, som skal sikre et tæt samarbejde mellem parterne om boligsociale indsatser; også i områder, der ikke er berettiget til støtte fra Landsbyggefondens boligsociale puljer. 

Boligsocial indsats i Kærene, Rødovre

I boligområdet Kærene i Rødovre arbejder Boligselskabet AKB Rødovre og to andre almene boligorganisationer tæt sammen med Rødovre Kommune om en boligsocial indsats. Fokus er især på at fremme sociale fællesskaber og understøtte det frivillige arbejde blandt beboerne.

Du kan følge de mange aktiviteter her: Café Biblioteket | Facebook
44 fede historier fra de sidste 25 år i Kærene. Læs jubilæumsbog

Fælles om Trygheden

En række boligafdelinger i KAB-Fællesskabet er med i projektet ”Sammen om Trygheden”. Indsatsen handler om at omsætte den omfattende viden vi har om tryghedsskabende indsatser til nemme og konkrete initiativer og strategier i en boligafdeling. Det kan fx være ved at kigge på: husordener, budgetter, fysiske rum fx gårdrum, kommunikationskanaler og anden information samt et øget samarbejde med sociale myndigheder eller politi m.v. Projektet udføres i 2019-2022 og er støttet af Trygfonden.