Boligsociale helhedsplaner i KAB-Fællesskabet

I KAB-Fællesskabet administrerer vi boligsociale helhedsplaner i Taastrupgaard, Urbanplanen og Hørgården, Valby/Sydhavnen, Nørrebro og Frederiksberg. De boligsociale helhedsplaner, som normalt er fireårige, fungerer som platforme for samarbejdet mellem boligafdelinger og kommunale institutioner, politiet, lokale foreninger, kulturinstitutioner og andre, der kan bidrage til at forebygge og løse sociale udfordringer i boligområdet. Helhedsplanerne arbejder inden for følgende politisk bestemte målsætninger:

 • Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge fra boligområdet, så flere børn bliver skoleparate og flere unge tager en uddannelse.
   
 • Beskæftigelse: Flere af området voksne skal tilknyttes arbejdsmarkedet.
   
 • Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og boligområderne skal opleves som trygge at leve og færdes i.
   
 • Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere beboere skal være en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet.​
   


Nogle afdelinger i KAB-Fællesskabet indgår i boligsociale helhedsplaner og indsatser, der administreres af andre boligselskaber:

Beboerprojekt Nordvest: AKB, Københavns afdelinger Bispevænget og Oldermandsgården og 3B’s Sangergården og Vestergårdsvej indgår i helhedsplanen, som administreres af fsb. 
Læs mere om Beboerprojekt Nordvest

Tingbjergforum: SAB’s afdelinger i Tingbjerg indgår i den boligsociale helhedsplan i området, som administreres af fsb. Læs mere om Tingbjerg Forum

Vores HG: 3B har med de øvrige boligselskaber og kommunen i Høje Gladsaxe fastholdt en boligsocial indsats i området, som administreres af Fællesdriften i Høje Gladsaxe.
Læs mere om Vores HG

Greve Nord Projektet: Sydkystens Boligselskabs afdelinger Gudekvartererne og Klyngen indgår i helhedsplanen, der administreres af BO-VEST. Læs mere om Greve Nord Projektet

Albertslund Boligsociale Center – ABC: Administreres af BO-VEST og danner rammen om boligsociale indsatser i Albertslund, herunder Hedemarken - AKB, Albertslund.
Læs mere om ABC