Boligsocial helhedsplan - Sjælør Boulevard og Kgs. Enghave

Boligselskabet AKB, Københavns boligafdelinger i Kgs. Enghave og på Sjælør Boulevard  indgår i en samlet boligsocial helhedsplan med seks af 3Bs afdelinger i Kgs. Enghave samt Vibos og AABs afdelinger på Sjælør Boulevard. Den løber fra januar 2017 til udgangen af 2020 og er primært finansieret af Landsbyggefonden med medfinansiering fra Københavns Kommune og boligorganisationerne.

Der arbejdes med aktiviteter indenfor alle fire af Landsbyggefondens indsatsområder med særligt fokus på vejledning og hjælp til socialt udsatte beboere og uddannelse og beskæftigelse til unge. Der er ansat en projektleder, to sociale viceværter, en familiemedarbejder, en netværksmedarbejder, en foreningsmedarbejder, som skal brobygge mellem de unge og foreningslivet, en ungevejleder og en børne- og ungemedarbejder.