Boligsocial helhedsplan - Søndermarkskvarteret

Der er ansat tre medarbejdere i FFB’s afdelinger i Søndermarkskvarteret (Søndermarken, Tartuhus og Skolevænget). Der er fokus på at styrke det frivillige liv i afdelingerne og engagere forældrene i at deltage aktivt i at støtte op om deres børns trivsel og positive udvikling. Desuden er der et fokus på børn og unge med henblik på at støtte dem mod voksenlivet, blandt andet i forhold til uddannelse og beskæftigelse – herunder fritidsjob. Helhedsplanen har et meget tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune om at bygge bro til den omkringliggende by, trække ressourcer ind i området og udvikle nye metoder for samarbejde på tværs af sektorerne. Den nuværende helhedsplan fungerer i perioden 2017 – 2020.