Byggepartnerskabet &os

I sommeren 2019 dannede vi "Byggepartnerskabet &os" med en række aktører inden for byggebranchen. Formålet med partnerskabet er at sikre bedre samarbejde i komplekse byggesager

Nogle byggesager kræver mere koordinering og samarbejde end andre, hvis man vil undgå fejl og forsinkelser i det endelige byggeri. Det er derfor en stor fordel, hvis man får opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde tidligt i byggeprocessen, og hvis man også sidder sammen fysisk, er der kort sparringsafstand mellem de relevante nøglepersoner. Partnerskabet har kontor på Havneholmen i København.

Partnere i Byggepartnerskabet &os

  • Enemærke & Petersen
  • JJW Arkitekter
  • KANT Arkitekter
  • SLA Architects
  • Norconsult
  • Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma
  • Rekommanderet
  • KAB