(fra venstre: Jens Elmelund, adm. direktør i KAB. Kjeld Poulsen, tidl. formand for KAB. Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B. Morten Boje, adm. direktør i 3B)

Fællesskab med 3B

I foråret 2016 indgik KAB og Boligforeningen 3B et strategisk partnerskab. To år senere er 3B på vej til at blive en del af KAB-fællesskabet.

3B og KAB har i mange år samarbejdet inden for byggeområdet, hvilket bl.a. har resulteret i nye boligformer som AlmenBolig+ og Generationers Byhus. Partnerskabet og 3B's beslutning om efterfølgende at indgå en administrationsaftale med KAB er en naturlig videreudvikling af dette samarbejde.

Sammen står vi stærkere

På 3B´s repræsentantskabsmøde d. 3. maj 2018 blev der truffet beslutning om at indgå en administrationsaftale med KAB. 3B bliver dermed den største boligorganistion i KAB-fællesskabet med ca. 12.000 almene boliger. Aftalen som træder i kraft pr. 1. januar 2019 vil bl.a. styrke de faglige fællesskaber, og give en stærkere indkøbskraft til glæde for de mange beboere. Derudover får vi en større stemme i debatten inden for by- og boligudvikling.

Et strategisk partnerskab lagde grundstenen

Forud for 3B´s repræsentantskabsmøde havde 3B og KAB allerede forpligtiget sig i et partnerskab om sammen at udvikle og anvende fælles løsninger til gavn for beboerne i begge organisationer. Det skulle bla. ske gennem fælles investeringer og bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer organisationerne imellem.

Nyheder om partnerskabet

3B bliver en del af KAB-fællesskabet (05.05.2018)
Fælles fodslag i Sydhavnen (16.08.17)
KAB og 3B udvikler byen i fællesskab (03.01.17)

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept