Netværk og partnerskaber

Vi samarbejder med interesseorganisationer, boligforeninger og kommuner om at udvikle nye og bedre boliger for alle.

I KAB har vi næsten 100 års erfaring inden for by- og boligudvikling. Vores udviklingsprojekter er resultatet af samarbejde mellem en række aktører, der hver især bidrager med deres specifikke viden og erfaring.

Samarbejde

Har du et projekt du gerne vil samarbejde om? Kontakt Center for Drift, Demokrati og Boligsocial support eller Center for Byggeri og Byomdannelse.

Byggepartnerskabet &os

I sommeren 2019 dannede vi "Byggepartnerskabet &os" med en række aktører inden for byggebranchen. Formålet med partnerskabet er at sikre bedre samarbejde i komplekse byggesager.

Læs mere

Hjem til Alle alliancen

Siden starten af 2016 har vi været med i "Hjem til Alle Alliancen", hvis formål er at hjælpe unge ud af hjemløshed.

KAB bidrager til alliancen med BasisBoligen - et koncept for billigere boliger, hvor huslejen kan holdes på 3.200 kroner om måneden.

Læs mere

Kommunenetværk

Vi har oprettet et netværk for ansatte i kommunerne på Sjælland, som arbejder med drift af plejecentre og ældreboliger.

Vi mødes 2-3 gange om året til et fagligt arrangement planlagt af KAB.

Læs mere

Generationernes Byhus

En social boform til unge, familier og seniorer under samme tag.

Generationernes Byhus er udviklet i et partnerskab mellem boligforeninger og kommuner i Danmarks fire største byer:

Himmerland Boligforening, Boligforeningen Ringgarden, Civica, Boligforeningen 3B samt AKB København og SAB i regi af KAB.

 

Læs mere om Generationernes Byhus

Venligbolig (Plus)

Sammen med bl.a. Frederiksberg Forenede Boligselskaber, ONV Arkitekter og 2+1 Idébureau er vi med i Venligbolig projektet.

Et alment bokoncept som kombinerer billige boliger med social ansvarlighed.

 

Læs mere