Netværk og partnerskaber

KAB samarbejder med interesseorganisationer, boligforeninger og kommuner om at udvikle nye og bedre boliger for alle og om at skabe netværk og fællesskabsaktiviteter blandt beboere.

I KAB har vi næsten 100 års erfaring inden for by- og boligudvikling. Vores udviklingsprojekter er resultatet af samarbejde mellem en række aktører, der hver især bidrager med deres specifikke viden og erfaring.

Samarbejde

Har du et projekt du gerne vil samarbejde om? Kontakt Center for Drift, Demokrati og Boligsocial support eller Center for Byggeri og Byomdannelse.

Byggepartnerskabet &os

I sommeren 2019 dannede vi "Byggepartnerskabet &os" med en række aktører inden for byggebranchen. Formålet med partnerskabet er at sikre bedre samarbejde i komplekse byggesager.

Læs om Byggepartnerskabet &os

Hjem til Alle alliancen

Siden starten af 2016 har vi været med i "Hjem til Alle Alliancen", hvis formål er at hjælpe unge ud af hjemløshed.

KAB bidrager til alliancen med BasisBoligen - et koncept for billigere boliger, hvor huslejen kan holdes på 3.200 kroner om måneden.

Læs om Hjem til Alle alliancen

Velkomstalliancen

Sammen med en række virksomheder og organisationer er vi med i Velkomstalliancen, som har til formål at give nye borgere en varm velkomst.

Læs om Velkomstalliancen

Generationernes Byhus

En social boform til unge, familier og seniorer under samme tag.

Generationernes Byhus er udviklet i et partnerskab mellem boligforeninger og kommuner i Danmarks fire største byer:

Himmerland Boligforening, Boligforeningen Ringgarden, Civica samt Boligforeningen 3B, Boligselskabet  AKB, København og SAB i regi af KAB.

 

Læs mere om Generationernes Byhus

Venligbolig Plus

Sammen med bl.a. Frederiksberg Forenede Boligselskaber, ONV Arkitekter og 2+1 Idébureau er vi med i Venligbolig projektet.

Et alment bokoncept som kombinerer billige boliger med social ansvarlighed.

 

Læs om Venligbolig Plus