For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

&os Byggepartnerskabet

I sommeren 2019 dannede vi "&os Byggepartnerskabet" med en række aktører inden for byggebranchen. Formålet med partnerskabet er at sikre bedre samarbejde i komplekse byggesager.

Nogle byggesager kræver mere koordinering og samarbejde end andre, hvis man vil undgå fejl og forsinkelser i det endelige byggeri. Det er derfor en stor fordel, hvis man får opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde tidligt i byggeprocessen, og hvis man også sidder sammen fysisk, er der kort sparringsafstand mellem de relevante nøglepersoner.

Disse fordele er årsagen til at KAB i 2019 sammen med en række aktører dannede &os Byggepartnerskabet. Partnerskabet har kontor på Havneholmen. 

Læs nyhed. De første aftaler er skrevet under i KAB’s byggepartnerskab

Partnere i &os Byggepartnerskabet

  • Enemærke & Petersen
  • JJW Arkitekter
  • KANT Arkitekter
  • SLA Architects
  • Norconsult
  • Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma
  • Rekommanderet
  • KAB