(fra venstre: Jens Elmelund, adm. direktør i KAB. Kjeld Poulsen, tidl. formand for KAB. Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B. Morten Boje, adm. direktør i 3B)

Partnerskab med 3B

I foråret 2016 indgik KAB og Boligforeningen 3B et strategisk partnerskab.

Partnerskabet er en naturlig videreudvikling af et mangeårigt samarbejde primært indenfor byggeområdet, som bl.a. har resulteret i nye boligformer som AlmenBolig+ og Generationers Byhus

Klare fordele ved et strategisk partnerskab

Med partnerskabet forpligter både 3B og KAB sig til i fællesskab at udvikle og anvende fælles løsninger til gavn for beboerne i begge organisationer. Det skal bla. ske gennem fælles investeringer samt bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer organisationerne imellem. Og så skal stordriftsfordelene udnyttes.

Fokus er i øjeblikket rettet mod et øget samarbejde indenfor digitalisering, men muligheden for et driftssamarbejde er oplagt at undersøge på sigt.

Nyheder om partnerskabet

3B bliver en del af KAB-fællesskabet (05.05.2018)
Fælles fodslag i Sydhavnen (16.08.17)
KAB og 3B udvikler byen i fællesskab (03.01.17)

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept