Administrativ ledelse

KAB er organiseret i centre med en direktion, en bestyrelse og et repræsentantskab.

KAB er organiseret i 10 centre, der har ansvaret for den daglige forretningsførelse og betjening af kunderne (boligorganisationer, boligafdelinger, boligsøgende og beboere).

Direktion

KAB's daglige ledelse varetages af direktionen. Stabsfunktionen Sekretariat bistår direktionen.

Jens Elmelund

Administrerende direktør

Se mere

Baggrund

Jens Elmelund tiltrådte som administrerende direktør for KAB den 1. januar 2014.

Jens Elmelund er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet i 1992 og har siden haft en række kommunale chef- og direktør stillinger. Blandt andet som chef for kontoret for administration og it i KL og som udviklingsdirektør i Københavns Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning.

Medlem af BL’s bestyrelse
Medlem af ASA (Alment Samfundsansvar)
Medlem af bestyrelsen Professionshøjskolen
Metropol
Medlem af Nykredits kontaktudvalg for alment
byggeri
Næstformand i Landsbyggefonden
Formand for Mariahjemmene
Medlem af bestyrelsen for Fonden Svinkløv

Download fotos

Jens_Elmelund_tryk_HighRes Jens_Elmelund_web_LowRes

Sanne Kjær

Kundedirektør

Se mere

Baggrund

Sanne Kjær tiltrådte som kundedirektør i KAB den 1. november 2017. 

Sanne Kjær er uddannet jurist fra Århus Universitet i 1997. Tidligere ansat i Miljø-ministeriet, Naturstyrelsen, By- og Landskabs-styrelsen og Naturklagenævnet med ansvar for administration af statens arealer og ejendomme. Senest ansat som underdirektør i SKAT Kundeservice, med fokus på at rydde op og øge kvaliteten i ejendomsvurderingerne.

Download fotos

Sanne_Kjaer_tryk_HighRes Sanne_Kjaer_web_LowRes

Rolf Andersson

Byggedirektør

Se mere

Baggrund

Rolf Andersson tiltrådte som byggechef i KAB den 26. januar 2004

Rolf Andersson er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1988 og efter uddannelsen ansat i AKB, hvor han først arbejdede med kvarterløft, byfornyelse og byggeskadeudbedring. I 1998 ansat som byggechef i Boligkontoret Danmark med ansvar for opbygning og ledelse af byggesagsafdelingen.

 • Formand for bestyrelsen i AlmenNet
 • Formand for bestyrelsen i Bygherreforeningen
 • Medlem af bestyrelsen for Byens Netværk
 • Medlem af bestyrelsen for KAB fonden
 • Medlem af Styregruppen for Det Gode Boligliv
 • Medlem af Styregruppen for GATE 21 plan C 
 • Medlem af lokalrådet i Realkredit Danmark 
 • Medlem af Fonden for Billige Boligers bestyrelse

Download fotos

Rolf_Andersson_tryk_HighRes Rolf_Andersson_web_LowRes

Kundecentre

Fem kundecentre i KAB har ansvaret for betjening af boligorganisationerne og for driften af de lokale ejendomskontorer.

Kundecentrene er boligorganisationens primære kontaktflade til KAB.

Kundecenter A

Selskaber under Kundecenter A

 • Brumleby
 • Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB)
 • Samvirkende Boligselskaber (SAB)
   

Lene Vennits
Kundechef

lve@kab-bolig.dk
T 33 63 11 86

 

Kim Geertsen
Kundechef

kig@kab-bolig.dk  
T 33 44 86 07

 

Annette Birkov
Kundechef

abi@kab-bolig.dk
T 38 38 18 94

 

Kundecenter B

Selskaber under Kundecenter B

 • Ballerup Ejendomsselskab
 • Boligselskabet Sortemosen
 • Boligselskabet AKB, Herlev
 • Furesø Boligselskab
 • Gentofte Ejendomsselskab
 • Herlev Boligselskab
 • Lyngby Boligselskab
 • Sydkystens Boligselskab
 • Vallensbæk Boligselskab

Jan Spohr
Kundechef

jsh@kab-bolig.dk  
T 33 63 10 19

 

Marianne Vittrup
Kundesekretariatschef

marvi@kab-bolig.dk
T 33 63 11 22

 

Kurt Rytter
Kunde- og regnskabschef

krj@kab-bolig.dk
T 33 63 11 26

 

Kundeøkonomiteamet er placeret i Kundecenter B under Kurt Rytter. Her sikres ledelse og styring af økonomi relateret til boligselskaber.

Kundecenter C

Selskaber under Kundecenter C

 • Avedøre Boligselskab
 • Boligselskabet AKB, Albertslund
 • Boligselskabet AKB, Rødovre
 • Boligselskabet AKB, Taastrup
 • Boligselskabet Friheden
 • Egedal Boligselskab
 • Fredensborg Boligselskab
 • Frederiksborg Boligselskab
 • Frederikssund Boligselskab
 • Glostrup Ejendomsselskab
 • Hvidovre Boligselskab
 • Høje-Taastrup Boligselskab
 • LSKAB (Ledøje-Smørum Kommunes Almene Boligselskab)
 • Oppe Sundby Boligselskab
 • Tårnby Kastrup Boligselskab
   

Louise Rasmussen
Kundechef

lor@kab-bolig.dk
T 38 38 18 66

 

Claus Bjørton
Kundechef

cbj@kab-bolig.dk  
 

 

Henning Bøgh Holtov
Kundechef

heh@kab-bolig.dk  
T 33 63 13 71

 

Lisa Fomsgaard Nielsen
Kundechef

lisfo@kab-bolig.dk
T 33 63 12 69

Kundecenter D

Selskaber under Kundecenter D

 • Boligselskabet AKB, København


Helle Holsøe
Kundechef
helhe@kab-bolig.dk  
T 38 38 18 59

 

Kundecenter 3B

Selskaber under Kundecenter 3B

 • Boligforeningen 3B
   

Jonas Mørch Cohen
Kundechef

jmc@kab-bolig.dk  
T 33 63 10 99


Kunde- og ressourcecentre

5 Kunde- og ressourcecentre har både opgaver med betjening af kunder og KAB’s organisation.

Center for Kundeservice og Kommunikation

Center for Kundeservice og Kommunikation har ansvaret for en række serviceopgaver, der vedrører udlejning, huslejebetaling, genhusning og fraflytning. Betjeningen af boligsøgende og beboere foregår via telefoner, mails og receptionen i KAB-huset.

Derudover varetager centret KAB’s centrale kommunikation og yder kommunikations-rådgivning til den øvrige organisation og til boligorganisationerne. Opgaverne spænder over udvikling og drift af hjemmesider, nyhedsbreve og publikationer herunder KAB’s medier KABnyt og KAB indblik. Centret svarer også på pressehenvendelser.

Anette Hertz
Kommunikationschef

anhz@kab-bolig.dk
T 38 38 18 40

 Solvejg Von Barm
Kundeservicechef

solba@kab-bolig.dk
T 33 63 12 46

 

Annette Oxfeldt
Teamchef for kontaktteamet

aoj@kab-bolig.dk
T 33 63 13 02

 

Louise Østvand
Teamchef for genhusning og flytteteamet

lou@kab-bolig.dk
T 33 63 10 65

 

Yvette M. Guerra Bustamante
Teamchef for udlejningen

yvmgb@kab-bolig.dk
T 33 63 13 59

 

Helle Christensen
Teamchef for udlejningen

hch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 44

Center for Drift og Boligsociale indsatser

Center for Drift og Boligsociale indsatser koordinerer bl.a. driftstekniske forhold, tekniske forhold, forsikring, indkøb samt koncepter, der understøtter den lokale drift. Centret betjener også specialkunderne (parlamentariske selskaber, ejerforeninger og enkelte almene boligorganisationer) og koordinerer KAB's boligsociale indsatser.

Lone Skriver
Vicedirektør

los@kab-bolig.dk
T 33 63 11 49Mikkel Warming
Chef for boligsociale indsatser

miwa@kab-bolig.dk
 

 

Mikkel Kjøgx
Specialkundechef

mix@kab-bolig.dk
T 33 63 12 95

 

Brian Schnell
Driftssupportchef

bsch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 88

 


Selskaber under Center for Drift og Boligsociale indsatser

Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Parlamentariske selskaber:

 • Bakkehusene
 • Grønnegården
 • Heimdal
 • Hillerødhus
 • Jægervangen
 • Kastelshaven
 • Store Bakkehuse
 • Ved Classens Have
 • Vendsysselhus

Andre selskaber og kollegier:

 • Arresø Boligselskab
 • Roskilde Nord Boligselskab
 • RKE
 • Stenløse-Ølstykke Boligforening
 • Herlev Kollegiet
 • Nybrogård Kollegiet
 • Otto Mønsteds Kollegium
 • Taxhuset
 • Raoul Wallenberg Boligerne
 • Rødebo
 • Skovgården
 • Johannesgården
 • Fælledgården
 • Greve Kommunes Almene Boliger
 • Hvidovre Kommunes ældreboliger

Center for HR og Jura

HR og Jura rådgiver KAB og boligorganisationerne i forbindelse med rekruttering, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Centret har også ansvaret for varetagelse af juridiske problemstillinger i forhold til overenskomster, lokalaftaler og lign. 

Derudover yder centret juridisk bistand til KAB og boligorganisationerne i forbindelse med implementering af ny lovgivning og behandler sager i beboerklagenævnet og boligretten. Centret yder også juridisk rådgivning vedrørende databeskyttelsesretlige problemstillinger

Birthe Houlind
Chefjurist

bho@kab-bolig.dk
T 33 63 13 51

 

Claus Durck Hovej
HR-chef

cldh@kab-bolig.dk
T 38 38 18 25

 

Pia Karulf
Teamchef i Jura

pka@kab-bolig.dk
T 33 63 13 57

Center for Byggeri og Byomdannelse

Center for Byggeri og Byomdannelse har ansvaret for at gennemføre renoveringsprojekter og nybyggeri for boligorganisationer i KAB-fællesskabet. Fra idéudvikling og udførelse til regnskabsaflæggelse og finansiering samt 1- og 5-års-eftersyn. Centret varetager også KAB’s byggepartnerskab og arbejde med byomdannelse og udvikling af nye boligprodukter.

Michael Nielsen-Elgaard​
Byggechef

min@kab-bolig.dk
T 33 63 12 80

 

Ulrik Steen Jensen
Byggeudviklingschef

ulrje@kab-bolig.dk
T 38 38 19 82
 


Gert Lindenskov
Projektchef

gli@kab-bolig.dk
T 33 63 10 61

 

Charlotte Jakobsen Szøts
Projektudviklingschef

cjs@kab-bolig.dk
T 33 63 12 57

 

Marianne Sejerbo Riis
Projektudviklingschef

marri@kab-bolig.dk
T 38 38 19 90

 

Susan L. Mortensen
Byggeøkonomichef

slm@kab-bolig.dk
T 33 63 11 88

 

Rikard Raagaard Nannestad
Byggeteamchef

rikna@kab-bolig.dk
T 33 63 13 84

 

Zahra Alilou Vo​
Byggeteamchef

zahvo@kab-bolig.dk
T 30 35 89 69

 

Rikke Pedersen Schmidt
Konsulentchef

riksm@kab-bolig.dk
T 30 61 32 70

 
 

Center for Økonomi og Digitalisering

Center for Økonomi og Digitalisering har ansvaret for den digitale udvikling samt drift og udvikling af it-systemer i KAB centralt som decentralt. Derudover udarbejder centret energiregnskaber og -budgetter til beboerne og yder rådgivning i forhold til drift og nybyggeri. Centret varetager også al finansiel og økonomisk styring inkl. løn og honorarer.

Mikkel Boel
Økonomichef

T 33 63 12 39
mbo@kab-bolig.dk

 

Mathias Lehto Løfgren
Likviditetschef

T 33 63 11 58
malpe@kab-bolig.dk

 

Jette Jacobsen
Lønchef

jetj@kab-bolig.dk
 

 

Lene Sonne
Chef for ressourceregnskaber

lso@kab-bolig.dk
T 33 63 10 37

 

Jonatan Michelsen
Teamchef

jmi@kab-bolig.dk
T 33 63 13 48

 

Stab

Sekretariat

​Sekretariatet har ansvaret for betjening af KAB’s repræsentantskab og bestyrelse, herunder bestyrelsesudvalg, direktion og beboerrepræsentantskaber. Sekretariatet har også ansvaret for kurser til beboervalgte samt intern service på KAB’s administrative lokationer.

Maria Frey Fletting
Sekretariatschef

mff@kab-bolig.dk
T 38 38 18 74

 

John Pedersen
Intern servicechef

jope@kab-bolig.dk
T 33 63 10 15

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept