Administrativ ledelse

KAB er organiseret i centre og stabe med en direktion, en bestyrelse og et repræsentantskab.

KAB er organiseret i syv centre, der har ansvaret for den daglige forretningsførelse og betjening af kunderne (boligorganisationer, boligafdelinger, boligsøgende og beboere). Seks stabsfunktioner understøtter centrene.

Direktion

KAB's daglige ledelse varetages af direktionen.

Jens Elmelund

Administrerende direktør

Flemming Strøm

Viceadministrerende direktør

Sanne Kjær

Kundedirektør

Rolf Andersson

Byggedirektør

Kundecentre

Fire kundecentre i KAB har ansvaret for betjening af boligorganisationerne og for driften af de lokale ejendomskontorer. 

Kundecentrene er boligorganisationens primære kontaktflade til KAB.

Kundecenter A

Selskaber under Kundecenter A

 • Samvirkende Boligselskaber (SAB)
 • Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB)
 • Brumleby
   

Lene Vennits
Kundechef

lve@kab-bolig.dk

T 33 63 11 86

 

Kim Geertsen
Kundechef

kig@kab-bolig.dk  

T 33 44 86 07

Kundecenter B

Selskaber under Kundecenter B

 • Ballerup Ejendomsselskab
 • Boligselskabet AKB, Herlev
 • Boligselskabet Sortemosen
 • Furesø Boligselskab
 • Gentofte Ejendomsselskab
 • Herlev Boligselskab
 • Lyngby Boligselskab
 • Sydkystens Boligselskab
 • Vallensbæk Boligselskab
   

Kurt Rytter
Kundechef

krj@kab-bolig.dk

T 33 63 11 26

 

Jan Spohr
Kundechef

jsh@kab-bolig.dk  

T 33 44 10 49

 

Marianne Vittrup
Kundechef

marvi@kab-bolig.dk

T 33 63 11 22

Kundecenter C

Selskaber under Kundecenter C

 • Arresø Boligselskab
 • Avedøre Boligselskab
 • Boligselskabet AKB, Albertslund
 • Boligselskabet AKB, Rødovre
 • Boligselskabet AKB, Taastrup
 • Boligselskabet Friheden
 • Den selvejende institution Skibet
 • Egedal Boligselskab
 • Fredensborg Boligselskab
 • Frederiksborg Boligselskab
 • Frederikssund Boligselskab
 • Glostrup Ejendomsselskab
 • Hvidovre Boligselskab
 • Høje-Taastrup Boligselskab
 • LSKAB (Ledøje-Smørum Kommunes Almene Boligselskab)
 • RKE
 • Stenløse-Ølstykke Boligforening
 • Tårnby Kastrup Boligselskab
   

Annette Birkov
Kundechef

abi@kab-bolig.dk

T 38 38 18 94

 

Henning Bøgh Holtov
Kundechef

heh@kab-bolig.dk  

T 33 63 13 71

 

Claus Bjørton
Kundechef

cbj@kab-bolig.dk

T 38 38 19 49

 

Lisa Fomsgaard Nielsen
Kundechef

lisfo@kab-bolig.dk

T 33 63 12 69

Kundecenter D

Selskaber under Kundecenter D

 • Boligselskabet AKB, København
   

Christian Fries
Kundechef

cfr@kab-bolig.dk  

T 33 63 11 79


Kundeorienterede centre

Center for kundeservice og kommunikation

Center for kundeservice og kommunikation har ansvaret for en række serviceopgaver, der vedrører udlejning, huslejebetaling og forbrug af vand, varme og el.

Derudover varetager centret KAB’s centrale kommunikation og rådgiver om kommunikationsaktiviteter i den øvrige organisation. Opgaverne spænder over udvikling og drift af web, produktion af KAB’s medier KABnyt og KAB indblik og betjening af telefoner, mails og reception.

Anders Tybjerg
Chef for kundeservice og kommunikation

aty@kab-bolig.dk

T 33 63 13 72Annette Oxfeldt
Teamchef for kundeservice

aoj@kab-bolig.dk

T 33 63 13 02

 

Rikke Thy Brøndt
Udlejningschef

rit@kab-bolig.dk

T 33 63 12 21

 

Louise Østvand
Teamleder for genhusning og flytteteamet

lou@kab-bolig.dk

T 33 63 10 65

Center for byggeri

Center for byggeri har ansvaret for gennemførelse af renoverings- og nybyggeri fra idéudvikling og udførelse til regnskabsaflæggelse og finansiering samt 1- og 5-års-eftersyn.  

Michael Nielsen-Elgaard​
Byggechef

min@kab-bolig.dk

T 33 63 12 80

 

Ulrik Steen Jensen
Byggeudviklingschef

ulrje@kab-bolig.dk

T
 


Gert Lindenskov
Teamchef

gli@kab-bolig.dk

T 33 63 10 61

 

Charlotte Jakobsen Szøts
Teamchef

cjs@kab-bolig.dk

T 33 63 12 57

 

Susan Luxhøj Mortensen
Byggeregnskabschef

slm@kab-bolig.dk

T 33 63 11 88

 
 


Stabe

KAB's administration indeholder syv stabsfunktioner.

Sekretariat

​Sekretariatet har ansvaret for betjening af KAB’s repræsentantskab og bestyrelse, herunder bestyrelsesudvalg, direktion og beboerrepræsentantskaber. Sekretariatet har også ansvaret for kurser til beboervalgte samt intern service på KAB’s administrative lokationer.

Maria Frey Fletting
Sekretariatschef

mff@kab-bolig.dk
T 38 38 18 74

 

John Pedersen
Intern servicechef

jope@kab-bolig.dk
T 33 63 10 15

Sekretariat for By- og boligudvikling

Sekretariat for By- og boligudvikling arbejder med strategisk område- og erhvervsudvikling.

Stine Kofod
Teamchef

sti@kab-bolig.dk

T 38 38 18 53

Driftssupport og -udvikling

Driftssupport og -udvikling understøtter de fire kundecentre og koordinerer initiativer på tværs af KAB-fællesskabet med fokus på at styrke en effektiv drift. Staben betjener også specialkunderne (parlamentariske selskaber, ejerforeninger m.fl.) og koordinerer de boligsociale indsatser.

Lone Skriver
Vicedirektør

los@kab-bolig.dk

T 33 63 11 49

 

Henrik Teglgaard Lund 
Klima- og ressourcechef

heteg@kab-bolig.dk

T 38 38 18 65

 

Mikkel Kjøgs 
Specialkundechef

mix@kab-bolig.dk

T 33 63 12 95

 

Brian Schnell 
driftssupportchef

bsch@kab-bolig.dk

T 33 63 13 88

 

Selskaber under Driftssupport og -udvikling

Parlamentariske selskaber

 • Bakkehusene
 • Andelsboligforeningen Eskemosepark
 • Grønnegården
 • Heimdal
 • Hillerødhus
 • Jægervangen
 • Kastelshaven
 • Store Bakkehuse
 • Ved Classens Have
 • Vendsysselhus
 • Vibevænget

Andre selskaber og kollegier

 • Roskilde Nord Boligselskab
 • Herlev Kollegiet
 • Nybrogård Kollegiet
 • Otto Mønsteds Kollegium
 • Colbjørnsensgade
 • Taxhuset
 • Raoul Wallenberg Boligerne
 • Rødebo
 • Deborah Centret
 • Skovgården
 • Johannesgården
 • Fælledgården
 • Greve Kommunes Almene Boliger
 • Hvidovre Kommunes ældreboliger

Energi

Energi udarbejder årlige energiregnskaber og -budgetter til beboerne og yder rådgivning i forhold til drift og nybyggeri.

Lene Sonne
Energichef

lso@kab-bolig.dk

T 33 63 10 3

Økonomi

Økonomi forestår økonomistyring, løn, budgetter og årsregnskaber og fakturering af administrationsindtægter. Økonomi har også ansvaret for kapitalforvaltning og likviditetsstyring i boligorganisationerne.

Mikkel Boel
Økonomichef

T 33 63 12 39

mbo@kab-bolig.dk

HR og Jura

HR og Jura rådgiver KAB og boligorganisationerne i forbindelse med rekruttering, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Staben har også ansvaret for varetagelse af juridiske problemstillinger i forhold til overenskomster, lokalaftaler og lign.  

HR og Jura yder også juridisk bistand til KAB og boligorganisationerne i forbindelse med implementering af ny lovgivning og behandler sager i beboerklagenævnet og boligretten.

Birthe Houlind
HR- og Jurachef

T 33 63 13 51

bho@kab-bolig.dk

IT

It har ansvaret for drift og udvikling af it-systemer i KAB centralt som decentralt.

Keld Nielsen
It-chef

T 33 63 12 25

kni@kab-bolig.dk

 

Jonatan Michelsen
Teamchef

jmi@kab-bolig.dk

T 33 63 13 48

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept