Administrativ ledelse

KAB er organiseret i tre centre og otte stabe, hvor direktionen varetager den daglige ledelse.

KAB er organiseret i en række kundecentre samt yderligere tre centre og en række stabsfunktioner, der har ansvaret for den daglige forretningsførelse og betjening af kunderne (boligorganisationer, boligafdelinger, boligsøgende og beboere).

Direktion

KAB's daglige ledelse varetages af direktionen.

Jens Elmelund

Administrerende direktør

Baggrund og fotos

Baggrund

Jens Elmelund tiltrådte som administrerende direktør for KAB den 1. januar 2014.

Jens Elmelund er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet i 1992 og har siden haft en række kommunale chef- og direktør stillinger. Blandt andet som chef for kontoret for administration og it i KL og som udviklingsdirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Download fotos

Jens_Elmelund_tryk_HighRes Jens_Elmelund_web_LowRes

Sanne Kjær

Kundedirektør

Baggrund og fotos

Baggrund

Sanne Kjær tiltrådte som kundedirektør i KAB den 1. november 2017. 

Sanne Kjær er uddannet jurist fra Århus Universitet i 1997. Tidligere ansat i Miljøministeriet, Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Naturklagenævnet med ansvar for administration af statens arealer og ejendomme. Senest ansat som underdirektør i SKAT kundeservice med ansvar for ejendomsvurderingsområdet.

Download fotos

Sanne_Kjaer_tryk_HighRes Sanne_Kjaer_web_LowRes

Mikkel Boel

Økonomidirektør

Baggrund og fotos

Baggrund

Mikkel Boel tiltrådte som økonomidirektør i KAB den 1. september 2020.

Mikkel Boel er uddannet fra CBS HD(R) i 1993 og har efterfølgende haft en række chefstillinger blandt andet som økonomicenterchef på DTU med ansvar for økonomistyringen for en række institutter. Senest ansat som økonomi- og digitaliseringschef i KAB med fokus på kundevenlige og effektive processer, KAB´s økonomi og digitale værktøjer.

Download fotos

Mikkel_Boel_tryk_HighRes Mikkel_Boel_web_LowRes

Rasmus Jessing

Byggedirektør

Baggrund og fotos

Baggrund

Rasmus Jessing tiltrådte som byggedirektør i KAB den 1. januar 2022.

Rasmus Jessing er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i 2006 og blev efterfølgende ansat og derefter partner i Bystrup Arkitekter. Rasmus har tidligere været kontorchef i Bygningsstyrelsen med ansvar for statsligt byggeri og har senest indgået i ledelsen i arkitektfirmaet Cobe som henholdsvis projektdirektør, fungerende administrerende direktør og kommerciel direktør. 

Download fotos

Rasmus_Jessing_tryk_HighRes Rasmus_Jessing_web_LowRes

Centre

Center for Drift, Demokrati og Boligsocial support

Center for Drift, Demokrati og Boligsocial support ledes af en vicedirektør, der har det overordnede ledelsesansvar for en række kundecentre og kundechefer. Centret varetager blandt andet support til kundecentre og har ansvaret for kurser til beboervalgte og for KAB's boligsociale strategi og koordination af boligsociale indsatser. 

Lone Skriver, VicedirektørLone Skriver
Vicedirektør

los@kab-bolig.dk
T 33 63 11 49

 

 

Mikkel Kjøgx, Chef for drift og grøn omstillingMikkel Kjøgx
Chef for drift og grøn omstilling

mix@kab-bolig.dk
T 33 63 12 95

 

Brian Schnell, DriftssupportchefBrian Schnell
Driftssupportchef

bsch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 88

 

Louise Hammer, Teamchef Boligsociale indsatser og for kursusområdetLouise Hammer
Boligsocial chef

louha@kab-bolig.dk
T 38 38 19 13

Center for Jura og Udlejning

Center for Jura og Udlejning står for udlejning af boliger og erhvervslejemål i KAB-Fællesskabet. Herudover yder centret juridisk rådgivning til KAB og boligorganisationerne, herunder fx om GDPR, ligesom centret har ansvaret for behandling af sager i beboerklagenævn og boligret.

Birthe Houlind, VicedirektørBirthe Houlind
Vicedirektør

bho@kab-bolig.dk
T 33 63 13 51

 

Louise Rasmussen, UdlejningschefLouise Rasmussen
Udlejningschef

lor@kab-bolig.dk  
T 38 38 18 66

 

Simon Nyvang Simonsen, Souschef i Jura

Simon Nyvang Simonsen
Souschef i Jura

sns@kab-bolig.dk
T 38 38 18 85

 

Pia Karulf, Teamchef i Jurateam Drift

Pia Karulf
Teamchef i Jurateam Drift

pka@kab-bolig.dk
T 33 63 13 57

 

Trine Maj Sønderstrup Randløv, Teamchef i Jurateam Byg

Trine Maj Sønderstrup Randløv
Teamchef i Jurateam Byg

trira@kab-bolig.dk
T 38 38 19 73

 

Laura Alberte Villumsen, Teamchef i Jurateam Udlejning

Laura Alberte Villumsen
Teamchef i Jurateam Udlejning og Retssager

lauvi@kab-bolig.dk
T 33 63 13 78

 

Helle Christensen, Teamchef i Udlejning

Helle Christensen
Teamchef i Udlejning

hch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 44

Center for Byggeri og Byomdannelse

Center for Byggeri og Byomdannelse har ansvaret for at gennemføre renoveringsprojekter og nybyggeri for boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet. Fra idéudvikling og udførelse til regnskabsaflæggelse og finansiering samt 1- og 5-års-eftersyn. Centret varetager også KAB’s byggepartnerskab, arbejder med byomdannelse og udvikling af nye boligprodukter og står for at genhuse beboere i forbindelse med større renoveringsprojekter.

Michael Nielsen-Elgaard,​ VicedirektørMichael Nielsen-Elgaard​
Vicedirektør

min@kab-bolig.dk
T 33 63 12 80

 

Rikke Pedersen Schmidt, KonsulentchefRikke Pedersen Schmidt
Centerchef

riksm@kab-bolig.dk
T 30 61 32 70

 

Susan L. Mortensen, ByggeøkonomichefSusan L. Mortensen
Byggeøkonomichef

slm@kab-bolig.dk
T 33 63 11 88

 

Zahra Alilou Vo,​ ByggeteamchefZahra Alilou Vo​
Byggeteamchef

zahvo@kab-bolig.dk
T 30 35 89 69

 

Meik Bille Keller,​ ByggeteamchefMeik Bille Keller​
Byggeteamchef

mebk@kab-bolig.dk
T 33 63 12 43


Stabe

Lad det Gro i Skyen

”Lad det GRO – i skyen” er KAB’s digitale strategi, som skal føre frem til nye, digitale værktøjer, skræddersyet til boligorganisationerne i KAB-Fællesskabets behov. Det er en af de største – om end ikke den største – satsning i KAB’s historie. Målet er at udvikle systemer til at samle, bearbejde og anvende data, så KAB bevæger sig i en endnu mere bæredygtig retning og passer på både huslejen og klimaet.

Adam Jacobsen, Programdirektør

Adam Jacobsen
Programdirektør

adaja@kab-bolig.dk
T 38 38 19 77

Innovation

Sofie Wedel Heilskov, InnovationschefSofie Wedel Heilskov
Innovationschef

sofhe@kab-bolig.dk
T 23 29 83 56

Kundeøkonomi

Kundeøkonomi sikrer sammen med kundecentrene ledelse og styring af økonomien herunder udarbejdelse af regnskaber og budgetter relateret til boligorganisationerne og – afdelingerne samt private kunder. Derudover har Kundeøkonomi ansvaret for en række opgaver der vedrører huslejebetaling, varslinger, vaskeri og restanceopkrævning. Kundeøkonomi har ligeledes ansvaret for kapitalforvaltning og likviditetsstyring i KAB og boligorganisationerne.

Mathias Lehto Løfgren, Chef for kundeøkonomi, husleje, likviditet og restance

Mathias Lehto Løfgren
Kundeøkonomichef

T 33 63 11 58
malpe@kab-bolig.dk

 

Betina Thomsen, Teamchef for Husleje

Betina Thomsen
Teamchef for Husleje og Restance

T 78 73 70 61
betth@kab-bolig.dk

 

Maja Didic, Økonomisk teamchef

Maja Didic
Økonomisk teamchef

T 33 63 12 05
mad@kab-bolig.dk

 

Solvej Strømsted, Økonomisk teamchef

Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef

T 38 38 19 59
sost@kab-bolig.dk

 

 Thomas Ulrich Larsen, Økonomisk teamchef

Thomas Ulrich Larsen
Økonomisk teamchef

T 38 38 18 98
tul@kab-bolig.dk

 

Julie Ventrup Danielsen, Økonomisk teamchefJulie Ventrup Danielsen
Økonomisk teamchef

T 51 30 69 45
jvd@kab-bolig.dk

HR

HR understøtter KAB og boligorganisationerne i at skabe gode forhold for medarbejdernes ansættelse og organisationens udvikling. HR varetager juridiske problemstillinger i forhold til overenskomster og lokalaftaler, forestår rekruttering og personaleadministration og varetager sekretærfunktionen for KAB’s Samarbejdsudvalg.

HR står også for KAB-Fællesskabets kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledere og arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Pernille Theut, HR-chef

Pernille Theut
HR-chef

pethe@kab-bolig.dk
T 38 38 19 72

 

Line F. Baadsgaard, Arbejdsmiljøleder

Line F. Baadsgaard
Arbejdsmiljøleder

linba@kab-bolig.dk
T 33 63 10 20

IT og Digitalisering

IT og Digitalisering har ansvaret for den digitale udvikling samt drift og udvikling af it-systemer i KAB både i administrationen og på ejendomskontorerne. Derudover servicerer IT og Digitalisering organisationsbestyrelserne.

Lars Peter Lundstrøm, It- og digitaliseringschefLars Peter Lundstrøm
It- og digitaliseringschef

larlu@kab-bolig.dk
T 33 63 11 50Brian Zelchau Lykke, Teamchef i ITBrian Zelchau Lykke
Teamchef for IT

brize@kab-bolig.dk

 

Kommunikation

Kommunikation varetager KAB’s centrale kommunikation og yder kommunikationsrådgivning til den øvrige organisation og til boligorganisationerne. Opgaverne spænder over blandt andet udvikling og drift af hjemmesider, nyhedsbreve og publikationer herunder det digitale nyhedsbrev KABnyt. Kommunikation har også ansvaret for pressehenvendelser.

Søren Gregersen, KommunikationschefSøren Gregersen
Kommunikationschef

sorgr@kab-bolig.dk
T 29 61 07 11

Sekretariat

Sekretariatet har ansvaret for betjening af KAB’s repræsentantskab og bestyrelse herunder bestyrelsesudvalg og direktion samt diverse ledelsesfora og strategier.

Anders Rosendal, Sekretariatschef (konstitueret)Anders Rosendal
Sekretariatschef

anro@kab-bolig.dk
T 38 38 18 01

Service og Processer

Service og Processer leverer sekretærbistand til kundecentrene, tilhørende værktøjer og processer til beboerdemokratiet og har ansvaret for KAB’s procesorganisation. Ansvaret for receptionen i KAB-Huset og betjeningen af boligsøgende og beboere via telefoner og mails er også placeret i staben. Derudover har Service og Processer ansvaret for Facilities Management i KAB-Huset og lønfunktionen.

 Marianne Vittrup, Service og proceschef

Marianne Vittrup
Service og proceschef

marvi@kab-bolig.dk
T 33 63 11 22

 

Nikolaj Karlsson, Kundesekretariatschef

Nikolaj Karlsson
Kundesekretariatschef

nikka@kab-bolig.dk
T 33 63 12 24

 

Annette Oxfeldt, Teamchef for KontaktteametAnnette Oxfeldt
Teamchef for Kontaktteamet

aoj@kab-bolig.dk
T 33 63 13 02

 

John Ovgaard Pedersen, Intern servicechef

John Ovgaard Pedersen
Intern servicechef

jope@kab-bolig.dk
T 33 63 10 15

Økonomi

Økonomi varetager al finansiel og økonomisk styring i KAB og KAB-Fællesskabet herunder udarbejdelse af årsregnskaber og fakturering af administrationsindtægter.

Lars Hyttel Jensen, Økonomichef

Lars Hyttel Jensen
Økonomichef

lhjen@kab-bolig.dk


 

Peter Lysdal, Teamchef for Energiregnskaber

Peter Lysdahl
Teamchef for Energiregnskaber

T 38 38 18 03
petly@kab-bolig.dk

 

Mick Holm Kristensen, Teamchef for Kreditor

Mick Holm Kristensen
Teamchef for Kreditor

T 33 63 11 71
mck@kab-bolig.dk

 

Randi Heggeland Grønbek, Teamchef i LønRandi Heggeland Grønbek
Teamchef for Løn

rangr@kab-bolig.dk
T 38 38 18 41

 

Sebastian Rozzi, Teamchef for ControllingSebastian Rozzi
Teamchef for Controlling

sebro@kab-bolig.dk
T 38 38 18 76