Administrativ ledelse

KAB er organiseret i en række centre og stabe, hvor direktionen varetager den daglige ledelse.

KAB er organiseret i en række kundecentre samt yderligere tre centre og en række stabsfunktioner, der har ansvaret for den daglige forretningsførelse og betjening af kunderne (boligorganisationer, boligafdelinger, boligsøgende og beboere).

Direktion

KAB's daglige ledelse varetages af direktionen. Sekretariatet bistår direktionen.

Jens Elmelund

Administrerende direktør

Se mere

Baggrund

Jens Elmelund tiltrådte som administrerende direktør for KAB den 1. januar 2014.

Jens Elmelund er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet i 1992 og har siden haft en række kommunale chef- og direktør stillinger. Blandt andet som chef for kontoret for administration og it i KL og som udviklingsdirektør i Københavns Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning

 • Medlem af Nykredits kontaktudvalg for alment byggeri.
 • Næstformand i Landsbyggefonden
 • Medlem af bestyrelsen for Fonden Svinkløv Badehotel.
 • Formand for Fonden Mariehjemmene
 • Medlem af bestyrelsen for Hjem-til-Alle Alliancen
 • Medlem af Realdanias ”Almen Boligforums debatkomité.”
 • Medlem af bestyrelsen for BL
 • Medlem af bestyrelsen for Projekt Udenfor

Download fotos

Jens_Elmelund_tryk_HighRes Jens_Elmelund_web_LowRes

Sanne Kjær

Kundedirektør

Se mere

Baggrund

Sanne Kjær tiltrådte som kundedirektør i KAB den 1. november 2017. 

Sanne Kjær er uddannet jurist fra Århus Universitet i 1997. Tidligere ansat i Miljø-ministeriet, Naturstyrelsen, By- og Landskabs-styrelsen og Naturklagenævnet med ansvar for administration af statens arealer og ejendomme. Senest ansat som underdirektør i SKAT Kunde-service med ansvar for ejendomsvurderings-området.

 • Medlem af bestyrelsen i Velkomstalliancen
 • Medlem af bestyrelsen for ABC-samarbejdet
 • Medlem af tænketanken i den socialøkonomiske virksomhed Voks
 • Repræsenteret i Boligsocialnet
 • Direktør i 3B Erhvervsudlejning A/S
 • Medlem af bestyrelsen i LOKK-Landsorganisationen af kvindekrisecentre

Download fotos

Sanne_Kjaer_tryk_HighRes Sanne_Kjaer_web_LowRes

Rolf Andersson

Byggedirektør

Se mere

Baggrund

Rolf Andersson tiltrådte som byggechef i KAB den 26. januar 2004.

Rolf Andersson er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1988 og efter uddannelsen ansat i AKB, hvor han først arbejdede med kvarterløft, byfornyelse og byggeskadeudbedring. I 1998 ansat som byggechef i Boligkontoret Danmark med ansvar for opbygning og ledelse af byggesagsafdelingen.

 • Formand for Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri
 • Formand for AlmenNet
 • Formand for Bygherreforeningen
 • Medlem af Ejendomsråd storkunder, Danske Bank
 • Medlem af KAB Fondens bestyrelse
 • Næstformand for Fonden for Billige Boliger

Download fotos

Rolf_Andersson_tryk_HighRes Rolf_Andersson_web_LowRes

Mikkel Boel

Økonomidirektør

Se mere

Baggrund

Mikkel Boel tiltrådte som økonomidirektør i KAB den 1. september 2020.

Mikkel Boel er uddannet fra CBS HD(R) i 1993 og har efterfølgende haft en række chefstillinger blandt andet som økonomicenterchef på DTU med ansvar for økonomistyringen for en række institutter. Senest ansat som økonomi- og digitaliseringschef i KAB med fokus på kundevenlige og effektive processer, KAB´s økonomi og digitale værktøjer.

 • Medlem af bestyrelsen i Forælder Fonden

Download fotos

Mikkel_Boel_tryk_HighRes Mikkel_Boel_web_LowRes

Kundecentre

Kundecentrene i KAB har ansvaret for betjening af boligorganisationerne og for driften af de lokale ejendomskontorer.

Kundecentrene er boligorganisationens primære kontaktflade til KAB.

Kundecenter A

 • Brumleby
 • Samvirkende Boligselskaber (SAB)
 • FFB
   

Annette Birkov
Kundechef, SAB og Brumleby

abi@kab-bolig.dk
T 38 38 18 94

 

Lene Vennits
Byudviklingschef i Tingbjerg

lve@kab-bolig.dk
T 33 63 11 86

 

Kim Geertsen
Kundechef, FFB

kig@kab-bolig.dk  
T 33 44 86 07

Kundecenter B

Selskaber under Kundecenter B

 • Ballerup Ejendomsselskab
 • Boligselskabet Sortemosen
 • Boligselskabet AKB, Herlev
 • Furesø Boligselskab
 • Gentofte Ejendomsselskab
 • Herlev Boligselskab
 • Lyngby Boligselskab
 • Sydkystens Boligselskab
 • Vallensbæk Boligselskab

Jan Spohr
Kundechef

jsh@kab-bolig.dk  
T 33 63 10 19

 

Kurt Rytter
Kundechef

krj@kab-bolig.dk
T 33 63 11 26

Kundecenter C

Selskaber under Kundecenter C

 • Avedøre Boligselskab
 • Boligselskabet AKB, Albertslund
 • Boligselskabet AKB, Rødovre
 • Boligselskabet AKB, Taastrup
 • Boligselskabet Friheden
 • Egedal Boligselskab
 • Fredensborg Boligselskab
 • Frederiksborg Boligselskab
 • Frederikssund Boligselskab
 • Glostrup Ejendomsselskab
 • Hvidovre Boligselskab
 • Høje-Taastrup Boligselskab
 • LSKAB (Ledøje-Smørum Kommunes Almene Boligselskab)
 • Oppe Sundby Boligselskab
 • Tårnby Kastrup Boligselskab
   

Louise Rasmussen (på barsel)
Kundechef

lor@kab-bolig.dk
T 38 38 18 66

 

Claus Bjørton
Kundechef

cbj@kab-bolig.dk  
 

 

Henning Bøgh Holtov
Kundechef

heh@kab-bolig.dk  
T 33 63 13 71

 

Lisa Fomsgaard Nielsen
Kundechef

lisfo@kab-bolig.dk
T 33 63 12 69

 

Anders BrøggerAnders Brøgger
Kundechef

andbr@kab-bolig.dk
T 33 63 13 46

 

Louise LindLouise Lind
Kundechef

louli@kab-bolig.dk
T 33 63 11 29

Kundecenter D

 • Boligselskabet AKB, København


Helle Holsøe
Kundechef
helhe@kab-bolig.dk  
T 38 38 18 59

 

Kundecenter 3B

 • Boligforeningen 3B
   

Jonas Mørch Cohen
Kundechef

jmc@kab-bolig.dk  
T 33 63 10 99

 

Mikkel Warming
Udviklingschef

miwa@kab-bolig.dk  
T 38 38 19 23

Kundecenter for Specialkunder

Centret betjener KAB's specialkunder dvs. parlamentariske selskaber, ejerforeninger og enkelte almene boligorganisationer m.fl.

Mikkel Kjøgx
Specialkundechef

mix@kab-bolig.dk
T 33 63 12 95

 


Selskaber under Center for Specialkunder

Parlamentariske selskaber:

 • Bakkehusene
 • Grønnegården
 • Heimdal
 • Hillerødhus
 • Jægervangen
 • Kastelshaven
 • Store Bakkehuse
 • Ved Classens Have
 • Vendsysselhus


Andre selskaber og kollegier:

 • Herlev Kollegiet
 • Nybrogård Kollegiet
 • Otto Mønsteds Kollegium
 • Taxhuset
 • Raoul Wallenberg Boligerne
 • Rødebo
 • Skovgården
 • Johannesgården
 • Fælledgården
 • Greve Kommunes Almene Boliger
 • Hvidovre Kommunes ældreboliger


Kunde- og ressourcecentre

Tre centre der betjener KAB’s kunder og organisation.

Center for Drift, Demokrati og Boligsocial support

Center for Drift, Demokrati og Boligsocial support koordinerer bl.a. driftstekniske forhold, forsikring og indkøb samt koncepter, der understøtter den lokale drift.

Center for Drift, Demokrati og Boligsocial support har også ansvaret for kurser til beboervalgte og for KAB's boligsocial strategi og koordination af indsatser. Centret og de to vicedirektører har overordnet ledelsesansvar for en række kundecentre og kundechefer i kundecenter B og C samt selskaberne:

 • Arresø Boligselskab
 • Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark
 • Roskilde Nord Boligselskab
 • RKE
 • Stenløse-Ølstykke Boligforening

Lone Skriver
Vicedirektør

los@kab-bolig.dk
T 33 63 11 49Maria Frey Fletting 
Vicedirektør

mff@kab-bolig.dk
T 38 38 18 74

 

Brian Schnell
Driftssupportchef

bsch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 88

 

Allan Mortensen
Kundechef

amo@kab-bolig.dk
T 47 72 04 24

 

Steen Carlsson
Kundechef

sca@kab-bolig.dk
T 47 17 04 98

 

Peter Leth-Nissen
Kundechef

petle@kab-bolig.dk
T 33 63 11 14

 

Louise Hammer
Konstitueret teamchef
Boligsocial support

louha@kab-bolig.dk
T 38 38 19 13

Center for Jura og Udlejning

Center for Jura og Udlejning står for udlejning af boliger og erhvervslejemål i KAB-fællesskabet. Herudover yder centret juridisk rådgivning til KAB og boligorganisationerne, herunder i problemstillinger vedr. GDPR, ligesom centret har ansvaret for behandling af sager i beboerklagenævnet og boligretten. 

Birthe Houlind
Jura- og udlejningschef

bho@kab-bolig.dk
T 33 63 13 51

 

Pia Karulf
Teamchef i Jurateam Drift

pka@kab-bolig.dk
T 33 63 13 57

 

Laura Alberte Villumsen
Teamchef i Jurateam Udlejning

lauvi@kab-bolig.dk
T 33 63 13 78

 

Trine Maj Sønderstrup Randløv
Teamchef i Jurateam Byg

trira@kab-bolig.dk
T 38 38 19 73

 

Ida Jørgensen
Teamchef i Udlejning

idj@kab-bolig.dk
T 33 63 10 27

 

Helle Christensen
Teamchef i Udlejning

hch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 44

Center for Byggeri og Byomdannelse

Center for Byggeri og Byomdannelse har ansvaret for at gennemføre renoverings-projekter og nybyggeri for boligorganisationerne i KAB-fællesskabet. Fra idéudvikling og udførelse til regnskabsaflæggelse og finansiering samt 1- og 5-års-eftersyn. Centret varetager også KAB’s byggepartnerskab, arbejder med byomdannelse og udvikling af nye boligprodukter og står for at genhuse beboere i forbindelse med større renoverings-projekter.

Michael Nielsen-Elgaard​
Byggechef

min@kab-bolig.dk
T 33 63 12 80

 

Gert Lindenskov
Projektchef

gli@kab-bolig.dk
T 33 63 10 61

 

Charlotte Jakobsen Szøts
Projektudviklingschef

cjs@kab-bolig.dk
T 33 63 12 57

 

Marianne Sejerbo Riis
Projektudviklingschef

marri@kab-bolig.dk
T 38 38 19 90

 

Susan L. Mortensen
Byggeøkonomichef

slm@kab-bolig.dk
T 33 63 11 88

 

Rikard Raagaard Nannestad
Byggeteamchef

rikna@kab-bolig.dk
T 33 63 13 84

 

Zahra Alilou Vo​
Byggeteamchef

zahvo@kab-bolig.dk
T 30 35 89 69

 

Meik Bille Keller​
Byggeteamchef

mebk@kab-bolig.dk
T 33 63 12 43

 

Rikke Pedersen Schmidt
Konsulentchef

riksm@kab-bolig.dk
T 30 61 32 70

 

 

Louise Østvand
Teamchef for genhusning

lou@kab-bolig.dk
T 33 63 10 65


Stabe

Energiregnskaber

Energiregnskaber udarbejder energiregnskaber og -budgetter til beboerne og yder rådgivning i forbindelse med drift og nybyggeri.

Lene Sonne
Chef for energiregnskaber

T 33 63 10 37
los@kab-bolig.dk

HR

HR understøtter KAB og boligorganisationerne i at skabe gode forhold for medarbejdernes ansættelse og organisationens udvikling. HR varetager juridiske problemstillinger i forhold til overenskomster og lokalaftaler, forestår rekruttering og personaleadministration, og varetager sekretærfunktionen for KAB’s Samarbejdsudvalg.

HR står også for KAB-fællesskabets kompetenceudvikling for medarbejdere såvel som for ledere og arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

HR-chef (vakant)

 

 

 

Per Hansen
Teamchef for løn, læring og udvikling

pehan@kab-bolig.dk
T 78 73 70 15

 

Søren Silving
Arbejdsmiljøleder

sos@kab-bolig.dk
T 33 63 13 74

Husleje

Husleje har ansvaret for en række opgaver der vedrører huslejebetaling, restanceopkrævning og fraflytning. Husleje forhandler også udlejningsaftaler på plads med kommunerne.

Solvejg Von Barm
Huslejechef

solba@kab-bolig.dk
T 33 63 12 46

IT og Digitalisering

IT og Digitalisering har ansvaret for den digitale udvikling samt drift og udvikling af it-systemer i KAB centralt som decentralt. 
 

Lars Peter Lundstrøm
It- og digitaliseringschef

larlu@kab-bolig.dk

T 33 63 11 50
 

Jonatan Michelsen
Teamchef for forretningsudvikling

jmi@kab-bolig.dk

T 33 63 13 48

 

Kommunikation

Kommunikation varetager KAB’s centrale kommunikation og yder kommunikationsrådgivning til den øvrige organisation og til boligorganisationerne. Opgaverne spænder over udvikling og drift af hjemmesider, nyhedsbreve og publikationer herunder vores digitale nyhedsbrev KABnyt. Centret svarer også på pressehenvendelser.

Anette Hertz
Kommunikationschef

anhz@kab-bolig.dk
T 38 38 18 40

Sekretariat

​Sekretariatet har ansvaret for betjening af KAB’s repræsentantskab og bestyrelse, herunder bestyrelsesudvalg, direktion og beboerrepræsentantskaber samt diverse ledelsesfora. Udover det har Sekretariatet også ansvaret for projektporteføljestyring, strategier mv.
 

Maria Kjærsgaard Sørensen
Sekretariatschef

marks@kab-bolig.dk
T 33 63 12 24

Service og Processer

Service og Processer leverer sekretærbistand til kundecentrene, tilhørende værktøjer og processer til beboerdemokratiet og har ansvaret for KAB’s procesorganisation. Ansvaret for receptionen i KAB-huset og betjeningen af boligsøgende og beboere via telefoner, mails også placeret i staben. Derudover har Service og Processer ansvaret for ydelseskataloget, KAB’s sekretærfora og for Facilities Management på KAB’s lokationer.

Marianne Vittrup
Service og proceschef

marvi@kab-bolig.dk
T 33 63 11 22

 

Trine Sander
Kundesekretariatschef

trisa@kab-bolig.dk
T 38 38 19 77

 

Annette Oxfeldt
Teamchef for kontaktteamet

aoj@kab-bolig.dk
T 33 63 13 02

 

John Ovgaard Pedersen
Intern servicechef

jope@kab-bolig.dk
T 33 63 10 15

Økonomi/Kundeøkonomi

Økonomi varetager al finansiel og økonomisk styring i KAB og KAB-fællesskabet herunder udarbejdelse af årsregnskaber og fakturering af administrationsindtægter. Økonomi har også ansvaret for kapitalforvaltning og likviditetsstyring i boligorganisationerne.

Under Økonomi hører også Kundeøkonomi, som sikrer ledelse og styring af økonomien relateret til boligorganisationerne.

Lars Hyttel Jensen
Økonomichef

lhjen@kab-bolig.dk


 

Mathias Lehto Løfgren
Likviditets- og Controllerchef

T 33 63 11 58
malpe@kab-bolig.dk

 

Camilla Norup Andersen
Økonomisk teamchef, Kundecenter C

T 33 63 10 63
cna@kab-bolig.dk

 

Khesraw Rye Nayebkheil
Økonomisk teamchef, Kundecenter Specialkunder

T 38 38 19 01
krn@kab-bolig.dk

 

Maja Didic
Økonomisk teamchef, Kundecenter A

T 33 63 12 05
mad@kab-bolig.dk

 

Mick Holm Kristensen
Økonomisk teamchef, Kundecenter B

T 33 63 11 71
mck@kab-bolig.dk

 

Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef, Kundecenter 3B

T 38 38 19 59
sost@kab-bolig.dk

 

Thomas Ulrich Larsen
Økonomisk teamchef, Kundecenter D

T 38 38 18 98
tul@kab-bolig.dk