Administrativ ledelse

KAB er organiseret i afdelinger, som har ansvaret for den daglige forretningsførelse og betjening af kunderne (boligorganisationer, boligafdelinger, boligsøgende og beboere)

KAB's daglige ledelse varetages af direktionen.

Jens Elmelund

Administrerende direktør

Baggrund og fotos

Baggrund

Jens Elmelund tiltrådte som administrerende direktør for KAB den 1. januar 2014.

Jens Elmelund er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet i 1992 og har siden haft en række kommunale chef- og direktør stillinger. Blandt andet som chef for kontoret for administration og it i KL og som udviklingsdirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Download fotos

Jens_Elmelund_tryk_HighRes Jens_Elmelund_web_LowRes

Sanne Kjær

Kundedirektør

Baggrund og fotos

Baggrund

Sanne Kjær tiltrådte som kundedirektør i KAB den 1. november 2017. 

Sanne Kjær er uddannet jurist fra Århus Universitet i 1997. Tidligere ansat i Miljøministeriet, Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Naturklagenævnet med ansvar for administration af statens arealer og ejendomme. Senest ansat som underdirektør i SKAT kundeservice med ansvar for ejendomsvurderingsområdet.

Download fotos

Sanne_Kjaer_tryk_HighResolution Sanne_Kjaer_web_LowResolution

Mikkel Boel

Økonomidirektør

Baggrund og fotos

Baggrund

Mikkel Boel tiltrådte som økonomidirektør i KAB den 1. september 2020.

Mikkel Boel er uddannet fra CBS HD(R) i 1993 og har efterfølgende haft en række chefstillinger blandt andet som økonomicenterchef på DTU med ansvar for økonomistyringen for en række institutter. Senest ansat som økonomi- og digitaliseringschef i KAB med fokus på kundevenlige og effektive processer, KAB´s økonomi og digitale værktøjer.

Download fotos

Mikkel_Boel_tryk_HighResolution Mikkel_Boel_web_LowResolution

Rasmus Jessing

Byggedirektør

Baggrund og fotos

Baggrund

Rasmus Jessing tiltrådte som byggedirektør i KAB den 1. januar 2022.

Rasmus Jessing er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i 2006 og blev efterfølgende ansat og derefter partner i Bystrup Arkitekter. Rasmus har tidligere været kontorchef i Bygningsstyrelsen med ansvar for statsligt byggeri og har senest indgået i ledelsen i arkitektfirmaet Cobe som henholdsvis projektdirektør, fungerende administrerende direktør og kommerciel direktør. 

Download fotos

Rasmus_Jessing_tryk_HighRes Rasmus_Jessing_web_LowRes

Ledelse, Kommunikation og Forretningsudvikling

Forretningsudvikling og ESG

Forretningsudvikling og ESG skal fremme en kultur af bæredygtighed og innovation inden for KAB-Fællesskabet. Afdelingen skal sikre, at KAB leverer værdi, fremdrift og dokumentation (G) på vores sociale ansvarstagen internt og eksternt (S) og vores påvirkning på klima og miljø (E).

Sofie Wedel Heilskov, InnovationschefSofie Wedel Heilskov
Innovationschef

sofhe@kab-bolig.dk
T 53 26 76 01

Direktionssekretariat

Direktionssekretariatet har ansvaret for betjening af KAB’s repræsentantskab og bestyrelse herunder bestyrelsesudvalg og direktion samt diverse ledelsesfora og strategier.

Anders Rosendal, Sekretariatschef (konstitueret)Anders Rosendal
Sekretariatschef

anro@kab-bolig.dk
T 38 38 18 01

Kommunikation

Kommunikation varetager KAB’s centrale kommunikation og yder kommunikationsrådgivning til den øvrige organisation og til boligorganisationerne. Opgaverne spænder over blandt andet udvikling og drift af hjemmesider, nyhedsbreve og publikationer herunder det digitale nyhedsbrev KABnyt. Kommunikation har også ansvaret for pressehenvendelser.

Søren Gregersen, KommunikationschefSøren Gregersen
Kommunikationschef

sorgr@kab-bolig.dk
T 29 61 07 11

Bygningsservice

Bygningsservice er et stort projekt og fokusområde i KAB, og har til formål at bruge data til at sikre en effektiv og rettidig vedligeholddelse af boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet.

Lone Skriver, VicedirektørLone Skriver
Vice- og projektdirektør

los@kab-bolig.dk
T 51 20 01 36

KAB Digital

KAB Digital arbejder med at udvikle nye digitale værktøjer, som er skræddersyet til boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet. Det er en af de største – om end ikke den største – satsning i KAB’s historie. Målet er at udvikle systemer til at samle, bearbejde og anvende data, så KAB bevæger sig i en endnu mere bæredygtig retning og passer på både huslejen og klimaet.

Adam Jacobsen, Programdirektør

Adam Jacobsen
Programdirektør

adaja@kab-bolig.dk
T 38 38 19 77


Økonomi, It, HR og Service

KAB Økonomi

KAB Økonomi varetager al finansiel og økonomisk styring i KAB og KAB-Fællesskabet herunder udarbejdelse af årsregnskaber og fakturering af administrationsindtægter.

Lars Hyttel Jensen, Økonomichef

Lars Hyttel Jensen
Økonomichef

lhjen@kab-bolig.dk


 

Peter Lysdal, Teamchef for Energiregnskaber

Peter Lysdahl
Teamchef for Energiregnskaber

T 38 38 18 03
petly@kab-bolig.dk

 

Mick Holm Kristensen, Teamchef for Kreditor

Mick Holm Kristensen
Teamchef for Kreditor

T 33 63 11 71
mck@kab-bolig.dk

 

Randi Heggeland Grønbek, Teamchef i LønRandi Heggeland Grønbek
Teamchef for Løn

rangr@kab-bolig.dk
T 38 38 18 41

 

Sebastian Rozzi, Teamchef for ControllingSebastian Rozzi
Teamchef for Controlling

sebro@kab-bolig.dk
T 38 38 18 76

 

Kundeøkonomi

Kundeøkonomi rapportere og rådgiver kunderne om økonomi. Kundeøkonomi understøtter sammen med kundecentrene økonomistyring herunder udarbejdelse af regnskaber og budgetter relateret til boligorganisationerne og -afdelingerne samt private kunder.

Derudover har Kundeøkonomi sammen med Huslejen ansvaret for en række opgaver der vedrører huslejebetaling, varslinger, vaskeri og restanceopkrævning. Kundeøkonomi har ligeledes ansvaret for kapitalforvaltning og likviditetsstyring i KAB og boligorganisationerne.

Mathias Lehto Løfgren, Chef for kundeøkonomi, husleje, likviditet og restance

Mathias Lehto Løfgren
Kundeøkonomichef

T 33 63 11 58
malpe@kab-bolig.dk

 

Betina Thomsen, Teamchef for Husleje

Betina Thomsen
Teamchef for Husleje og Restance

T 78 73 70 61
betth@kab-bolig.dk

 

Maja Didic, Økonomisk teamchef

Maja Didic
Økonomisk teamchef

T 33 63 12 05
mad@kab-bolig.dk

 

Solvej Strømsted, Økonomisk teamchef

Nazli Tetik
Økonomisk teamchef

T 30 72 01 15
nad@kab-bolig.dk

 

Marie Louise Kielberg-Bæk, Økonomisk teamchef

Marie Louise Kielberg-Bæk
Økonomisk teamchef

T 33 63 12 01
mlk@kab-bolig.dk

 

 Thomas Ulrich Larsen, Økonomisk teamchef

Thomas Ulrich Larsen
Økonomisk teamchef

T 38 38 18 98
tul@kab-bolig.dk

 

Julie Ventrup Danielsen, Økonomisk teamchef

Julie Ventrup Danielsen
Økonomisk teamchef

T 51 30 69 45
jvd@kab-bolig.dk

Byggeøkonomi

Byggeøkonomi er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgninger og regnskaber på byggesager ifm. nybyggeri og renovering. Afdelingen har også ansvar for løbende økonomisk rådgivning samt konsekvensberegning til den byggende boligorganisation eller afdeling via samarbejde med projektledere, rådgivere, LBF og lignende samarbejdspartnere.

Susan L. Mortensen, ByggeøkonomichefSusan L. Mortensen
Byggeøkonomichef

slm@kab-bolig.dk
T 33 63 11 88

It

It har ansvaret for drift og udvikling af it-systemer i KAB både i administrationen og på ejendomskontorerne. Derudover servicerer It organisationsbestyrelserne.

Lars Peter Lundstrøm, It- og digitaliseringschefLars Peter Lundstrøm
It- og digitaliseringschef

larlu@kab-bolig.dk
T 33 63 11 50Brian Zelchau Lykke, Teamchef i ITBrian Zelchau Lykke
Teamchef for IT

brize@kab-bolig.dk

 

HR

HR understøtter KAB og boligorganisationerne i at skabe gode forhold for medarbejdernes ansættelse og organisationens udvikling. HR varetager juridiske problemstillinger i forhold til overenskomster og lokalaftaler, forestår rekruttering og personaleadministration og varetager sekretærfunktionen for KAB’s Samarbejdsudvalg.

HR står også for KAB-Fællesskabets kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledere og arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Pernille Theut, HR-chef

Pernille Theut
HR-chef

pethe@kab-bolig.dk
T 38 38 19 72

 

Jan Lyngsø, Arbejdsmiljøleder

Jan Lyngsø
Arbejdsmiljøleder

janly@kab-bolig.dk
T 29 63 27 20

Intern service & Kontaktteam

Intern service & Kontaktteam har ansvaret for receptionen i KAB-Huset og betjeningen af boligsøgende og beboere via telefoner og mails. Derudover har afdelingen ansvaret for Facilities Management i KAB-Huset herunder håndtering af leverandør-, håndværks- og serviceaftaler.

 Marianne Vittrup, Service og proceschef

Marianne Vittrup
Kundeservicechef

marvi@kab-bolig.dk
T 33 63 11 22

 

Annette Oxfeldt, Teamchef for KontaktteametAnnette Oxfeldt
Teamchef for Kontaktteamet

aoj@kab-bolig.dk
T 33 63 13 02

 

John Ovgaard Pedersen, Intern servicechef

John Ovgaard Pedersen
Intern servicechef

jope@kab-bolig.dk
T 33 63 10 15


Center for Byggeri og Byomdannelse

Center for Byggeri og Byomdannelse

Center for Byggeri og Byomdannelse har ansvaret for at gennemføre renoveringsprojekter og nybyggeri for boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet. Fra idéudvikling og udførelse til regnskabsaflæggelse og finansiering samt 1- og 5-års-eftersyn. Centret varetager også KAB’s byggepartnerskab, arbejder med byomdannelse og udvikling af nye boligprodukter og står for at genhuse beboere i forbindelse med større renoveringsprojekter.

Michael Nielsen-Elgaard,​ VicedirektørMichael Nielsen-Elgaard​
Vicedirektør

min@kab-bolig.dk
T 33 63 12 80

 

Rikke Pedersen Schmidt, KonsulentchefRikke Pedersen Schmidt
Centerchef

riksm@kab-bolig.dk
T 30 61 32 70

 

Karen Holm Schultz,​ ByggeteamchefKaren Holm Schultz
Byggeteamchef

khs@kab-bolig.dk
T 33 63 12 98

 

Meik Bille Keller,​ ByggeteamchefMeik Bille Keller​
Byggeteamchef

mebk@kab-bolig.dk
T 33 63 12 43


Kunder

Jura og Udlejning

Jura og Udlejning yder juridisk rådgivning i KAB samt forestår udlejningen af lejemål.

Birthe Houlind, VicedirektørBirthe Houlind
Vicedirektør

bho@kab-bolig.dk
T 33 63 13 51

 

Louise Rasmussen, UdlejningschefLouise Rasmussen
Udlejningschef

lor@kab-bolig.dk  
T 38 38 18 66

 

Simon Nyvang Simonsen, Souschef i Jura

Simon Nyvang Simonsen
Souschef i Jura

sns@kab-bolig.dk
T 38 38 18 85

 

Pia Karulf, Teamchef i Jurateam Drift

Pia Karulf
Teamchef i Jurateam Drift

pka@kab-bolig.dk
T 33 63 13 57

 

Trine Maj Sønderstrup Randløv, Teamchef i Jurateam Byg

Trine Maj Sønderstrup Randløv
Teamchef i Jurateam Byg

trira@kab-bolig.dk
T 38 38 19 73

 

Laura Alberte Villumsen, Teamchef i Jurateam Udlejning

Laura Alberte Villumsen
Teamchef i Jurateam Udlejning og tvister

lauvi@kab-bolig.dk
T 33 63 13 78

 

Helle Christensen, Teamchef i Udlejning

Helle Christensen
Teamchef i Udlejning

hch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 44

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed har ansvaret for KAB's boligsociale strategi og koordinering af KAB-Fællesskabets boligsociale indsatser. Derudover har afdelingen ansvar for at arrangerer kurser, studieture og konferencer for bestyrelsesmedlemmer i KAB-Fællesskabet.

Louise Hammer, Teamchef Boligsociale indsatser og for kursusområdetLouise Hammer
Boligsocial chef

louha@kab-bolig.dk
T 38 38 19 13

Drift og grøn omstilling

Drift og grøn omstilling understøtter boligorganisationerne og driften, når der fx skal udarbejdes en ny strategi for en boligorganisation, afholdes temadage eller lægges afdelinger sammen. Afdelingen har fokus på effektiviseringsdagsorden for den almene sektor, og har ansvar for KAB-Fællesskabets indkøbsplatform.

Mikkel Kjøgx, Chef for drift og grøn omstillingMikkel Kjøgx
Chef for drift og grøn omstilling

mix@kab-bolig.dk
T 33 63 12 95

 

Brian Schnell, DriftssupportchefBrian Schnell
Driftssupportchef

bsch@kab-bolig.dk
T 33 63 13 88
 

Sekretariat for kundeledelse og rådgivning

Birthe Houlind, VicedirektørRebecca Forsman
Kundesekretariatschef

rebfo@kab-bolig.dk
T 24 40 44 53

 

Louise Rasmussen, UdlejningschefKatja Wendel Johansen
Teamchef

kwj@kab-bolig.dk  
T 20 66 94 85

Kundecentre

Hver boligorganisation i KAB-Fællesskabet udgør et kundecenter, som ledes af en kundechef. Der er 32 almene kundecentre og et kundecenter for specialkunder. Læs mere