Om KAB

Vi er en kundeejet virksomhed. Vi blev dannet i 1920 i København med det formål at løse manglen på boliger.

Der er sket meget i KAB's historie siden 1920, og i dag arbejder vi med boligudvikling i en bredere forstand. Vi bygger, udlejer og administrerer almene og kommunale boliger, og leverer ydelser indenfor bl.a. energidrift og byggerådgivning. Vi løser også opgaver som byggeforretningsfører, både ved nybyggeri og renoveringer, og koordinerer boligsociale indsatser i dialog med beboere og kommuner.

Med ca. 65.000 almene boliger i hovedstadsregionen er vi Danmarks største administrationsorganisation. Læs mere om vores ydelser.

Med udgangspunkt i et aktivt beboerdemokrati, arbejder vi for at skabe rammer for et godt liv og bedre boliger for alle.

Film om KAB og beboerdemokratiet.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Marketing cookies og genindlæs siden.

KAB's historie

KAB er en traditionsrig virksomhed med en spændende historie.

Det hele begyndte i 1920, da "Københavns Almindelige Boligselskab" blev dannet med det formål at gøre noget ved tidens store problem: boligmangel. Initiativtagerne var det såkaldte bedre borgerskab, og stifteren var F.C. Boldsen.

KAB blev oprindeligt stiftet som et garantiselskab. En række såkaldte ”garanter” indskød garantikapital i KAB – en slags aktiekapital med et maksimalt udbytte på 5 %. Garanterne deltog som medlemmer af repræsentantskabet dog uden at være valgbare til bestyrelsen.

I dag er garanter og de KAB-administrerede selskaber sammenfaldende. Tæt ved 100 procent af garantibeviserne ejes nu af kunderne selv.

I dag omfatter KAB også boliger opført før 1920 – den ældste boligafdeling er fra 1913. Det skyldes sammenlægningen mellem AKB og KAB.

Fusion mellem AKB og KAB

I 2007 besluttede AKB og KAB at fusionere - med KAB som det fortsættende navn. To velfungerende virksomheder gik sammen i et stærkt partnerskab og blev til Danmarks største almene boligadministration.

AKB og arbejderklassen

Boligselskabet AKB blev stiftet i 1913 på initiativ af overretssagfører, Frits Ortmann. AKB blev stiftet af en række kooperative virksomheder i byggefagene under navnet "Arbejdernes Koorperative Boligselskab".

Fælles historie

AKB og KAB har begge været med til at præge udviklingen af den almene sektor og ikke mindst byggeriet de seneste hundrede år. I dag skriver vi fælles historie som én samlet virksomhed.

Administrationsaftale med Boligforeningen 3B

Den 1. januar 2019 overtog KAB administrationen af Boligforeningen 3B's boliger. Det betød, at KAB-fællesskabet voksede med ca. 13.000 lejemål og ca. 80 medarbejdere. Administrationsaftalen blev stemt igennem med et stort flertal på 3B's repræsentantskabsmøde den 3. maj 2018.

Nøgletal for KAB-Fællesskabet

Tallene er fra 1. kvartal 2023.

KAB-Fællesskabet består af:
- 32 almene boligorganisationer fordelt på godt 400 boligafdelinger
- 9 parlamentariske selskaber
- 4 kollegier

- Vi udlejer og administrerer over 70.000 lejemål
- Vi samarbejder med ca. 1.800 bestyrelsesmedlemmer
- I KAB-Fællesskabet bor der ca. 120.000 beboere
- Ca. 237.000 står på venteliste til en bolig

Antal ansatte:
- Lokalt driftspersonale: Ca. 1.050
- Administrativt personale i KAB-Huset: Ca. 450