Bestyrelsesudvalg

Økonomiudvalget

Udvalget skal overordnet behandle KAB’s økonomi med udgangspunkt i regnskaber og budgetter. Udvalget fungerer også som sparringspartner over for Direktionen i forbindelse med økonomianalyser for KAB og økonomiske sammenligninger med andre større boligadministratorer.

Fra bestyrelsen:
Formand:  Bjørn Petersen
Medlemmer: Sophus Vørsing, Steffen Morild, Flemming Biirsdahl, John Bøgelund Sørensen, John Christiansen, Dorthe Pelle Nielsen (medarbejderrepræsentant)

Fra administrationen:
Jens Elmelund, administrerende direktør og Mikkel Boel, økonomidirektør
Sekretær: Lars Hyttel Jensen, økonomichef

Læs kommissorium for Økonomiudvalget

Strategiudvalget

Udvalget skal følge udviklingen i KAB og fremlægge ideer og forslag til bestyrelsen, der understøtter virksomhedens mål og værdigrundlag. Det kan fx være inden for organisations-udvikling eller udvikling af nye serviceydelser og it-systemer. 

Fra bestyrelsen:
Formand: Iris Gausbo
Medlemmer: Steffen Morild, Anette Fogh, Marianne Salomonsen, Laurits Roikum, Thomas Jensen, Karin Ljungberg Bøttger (medarbejderrepræsentant)

Fra administrationen: 
Jens Elmelund, administrerende direktør
Sekretær: Anders Rosendal, sekretariatschef

Læs kommisorium for Strategiudvalget