Bredt sammensatte udvalg

KAB’s repræsentantskab ændrede i efteråret 2021 KAB’s vedtægter og indførte valgmødet, som holdes i 2. halvår. Her vælges medlemmer til de såkaldt bredt sammensatte bestyrelsesudvalg.

Trivsels- og boligsocialt udvalg

Udvalget skal medvirke til, at KAB til stadighed har fokus på trivsel og social bæredygtighed i alle typer af boligområder i KAB-Fællesskabet.

Bestyrelsesudpegede:
Marianne Salomonsen, formand
Berit Breiner, Laurits Roikum

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Thomas Skovhus Forchhammer, 3B
Lis Nielsen, AKB, København
Karin Sørensen, AKB, Rødovre
Annelise Refshauge, Nordsjællands Almene Boligselskab
Nidal Abu Arif, 3B

Valgt for 1 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023:
Khadija Løvenfelth, AKB, København
Ulla Munch-Petersen, Brumleby
C. Madsen, AKB, Albertslund
Bjarne Krohn, SAB

Fra administrationen: 
Sanne Kjær, kundedirektør og Louise Hammer, teamchef
Sekretær: Per Faurby, boligsocial konsulent

Læs kommisorium for Trivsels- og boligsocialt udvalg

Bæredygtighedsudvalget

Udvalget skal styrke KAB-Fællesskabet til at blive stadig bedre til at reducere sit klimamæssige aftryk, både aktivt og konkret ved at komme med anbefalinger til reduktion af klimabelastning i de administrerende afdelinger.

Bestyrelsesudpegede:
Kirsten Persson, formand
Iris Gausbo

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Peter Dam, AKB, København
Lis Wexøe Rasmussen, Boligselskabet Friheden
Flemming Olsen, AKB, København
Gertie Elleby, SAB

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023:
Villy Sørensen, 3B
Claus Aarestrup, SAB
Tina Agerskov, FFB
Annelise Refshauge, Nordsjællands Almene Boligselskab

Fra administrationen: 
Rasmus Jessing, byggedirektør og Rolf Andersson, seniorkonsulent
Sekretær: Thea Krøyer, konsulent

Læs kommisorium for Bæredygtighedsudvalget

Byggeri- og teknikudvalget

Udvalget er forum for drøftelser af alle processer omkring nybyggeri, renovering af bygninger og anlæg og renovering af udearealer. Udvalget er en kritisk og konstruktiv sparringspartner for kundecentrene og Center for Byggeri og Byomdannelse i relation til udvikling af områdernes serviceydelser og produkter.

Bestyrelsesudpegede:
Frank Sass, formand
Peter Heiberg

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Peter Dam, AKB, København
Flemming Olsen, AKB, København
Michael Poulsen, AKB, København

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023:
John Olsen, Ballerup Ejendomsselskab
Hanne Drewsen, 3B
Henrik Bolberg, 3B
Olav Franz Julius Csiky, SAB
Erik Moesby Nordstrøm, Nordsjællands Almene Boligselskab

Fra administrationen: 
Rasmus Jessing, byggedirektør og Michael Nielsen-Elgaard, vicedirektør
Sekretær: Nynne Greve Lysgaard, proceskonsulent

Læs kommisorium for Byggeri- og teknikudvalget

Forvaltningsudvalget

Udvalget inspirerer til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kundeområdet. Udvalget har også et særligt ansvar i forhold til at skabe en hensigtsmæssig balance mellem central og lokal administration.

Bestyrelsesudpegede:
John Bøgelund Sørensen, formand
Sophus Vørsing

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Susan Egede, Arresø Boligselskab
Jørgen Blond, FFB
Erik Moesby Nordstrøm, Nordsjællands Almene Boligselskab
Malene Friis Schultz, Avedøre Boligselskab
Steen Egeberg, 3B

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023
Heine Sørevik, SAB
Henrik Thorenfeldt, 3B
Ole Lund Petersen, Gentofte Ejendomsselskab
Karar Al-Kianan, AKB, København
Lis Wexøe Rasmussen, Boligselskabet Friheden

Fra administrationen
Sanne Kjær, kundedirektør og Lone Skriver, vicedirektør
Sekretær: Camilla Hansen, konsulent

Læs kommisorium for Forvaltningsudvalget