Center for HR og Jura

HR og Jura rådgiver KAB og boligorganisationerne i forbindelse med rekruttering, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Centret har også ansvaret for varetagelse af juridiske problemstillinger i forhold til overenskomster, lokalaftaler og lign. 

Derudover yder centret juridisk bistand til KAB og boligorganisationerne i forbindelse med implementering af ny lovgivning og behandler sager i beboerklagenævnet og boligretten. Centret yder også juridisk rådgivning vedrørende databeskyttelsesretlige problemstillinger

Birthe Houlind
Chefjurist

bho@kab-bolig.dk
T 33 63 13 51

 

Claus Durck Hovej
HR-chef

cldh@kab-bolig.dk
T 38 38 18 25

 

Pia Karulf
Teamchef i Jura

pka@kab-bolig.dk
T 33 63 13 57