Sekretariat

Sekretariatet har ansvaret for betjening af KAB’s repræsentantskab og bestyrelse, herunder bestyrelsesudvalg, direktion og beboerrepræsentantskaber samt diverse ledelsesfora. Udover det har Sekretariatet også ansvaret for projektporteføljestyring, strategier mv.

Anders Rosendal, Sekretariatschef (konstitueret)Anders Rosendal
Sekretariatschef

anro@kab-bolig.dk
T 38 38 18 01