Kundecenter Fredensborg Boligselskab

Morten Hellsten
Kundechef

mhe@kab-bolig.dk  
T 33 63 10 53