Bestyrelsesudvalg

Økonomiudvalget

Udvalget skal overordnet behandle KAB’s økonomi med udgangspunkt i regnskaber og budgetter. Udvalget fungerer også som sparringspartner over for Direktionen i forbindelse med økonomianalyser for KAB og økonomiske sammenligninger med andre større boligadministratorer.

Udvalget består af 6 bestyrelsesmedlemmer - heraf 1 medarbejderrepræsentant.

Formand: Bjørn Petersen

Medlemmer: John Olsen, Steffen Morild, Sophus Vørsing, John Bøgelund Sørensen, John Christiansen, Birgitte Steffensen-Kejling (medarbejderrepræsentant)

Læs kommissorium for Økonomiudvalget

Strategiudvalget

Udvalget skal følge udviklingen i KAB og fremlægge ideer og forslag til bestyrelsen, der understøtter virksomhedens mål og værdigrundlag. Det kan fx være inden for organisations-udvikling eller udvikling af nye serviceydelser og it-systemer. 

Udvalget består af 7 medlemmer fra bestyrelsen - heraf 1 medarbejderrepræsentant. 

Formand: John Olsen

Medlemmer: Anette Fogh, Iris Gausbo, Laurits Roikum, Marianne Salomonsen, Thomas Jensen, Karin Bøttger (medarbejderrepræsentant)

Læs kommisorium for Strategiudvalget