Bredt sammensatte udvalg

KAB’s repræsentantskab ændrede i efteråret 2021 KAB’s vedtægter og indførte valgmødet, som holdes i 2. halvår. Her vælges medlemmer til de såkaldt bredt sammensatte bestyrelsesudvalg.

Det første valgmøde er mandag den 12. september 2022 kl. 17.00 i KAB-Huset.

Vil du vide mere om valgmøde, hvem der kan deltage, og hvorfor du skal stille op?
Læs mere om valgmøde her

Trivsels- og boligsocialt udvalg

Udvalget skal medvirke til, at KAB til stadighed har fokus på trivsel og social bæredygtighed i alle typer af boligområder i KAB-Fællesskabet.

Formand: Marianne Salomonsen
Medlemmer: Laurits Roikum, Berit Breiner

Læs kommisorium for Trivsels- og boligsocialt udvalg

Bæredygtighedsudvalget

Udvalget skal styrke KAB-Fællesskabet til at blive stadig bedre til at reducere sit klimamæssige aftryk, både aktivt og konkret ved at komme med anbefalinger til reduktion af klimabelastning i de administrerende afdelinger.

Formand: David Nielsen-Ourø
Medlem: Kirsten Persson

Læs kommisorium for Bæredygtighedsudvalget

Byggeri- og teknikudvalget

Udvalget er forum for drøftelser af alle processer omkring nybyggeri, renovering af bygninger og anlæg og renovering af udearealer. Udvalget er en kritisk og konstruktiv sparringspartner for kundecentrene og Center for Byggeri og Byomdannelse i relation til udvikling af områdernes serviceydelser og produkter.

Formand: John Olsen
Medlem: Frank Sass

Læs kommisorium for Byggeri- og teknikudvalget

Forvaltningsudvalget

Udvalget inspirerer til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kundeområdet. Udvalget har også et særligt ansvar i forhold til at skabe en hensigtsmæssig balance mellem central og lokal administration.

Formand: John Bøgelund Sørensen
Medlem: Sophus Vørsing

Læs kommisorium for Forvaltningsudvalget