KAB's historie

KAB er en traditionsrig virksomhed med en spændende historie.

Det hele begyndte i 1920, da "Københavns Almindelige Boligselskab" blev dannet med det formål at gøre noget ved tidens store problem: boligmangel. Initiativtagerne var det såkaldte bedre borgerskab, og stifteren var F.C. Boldsen.

KAB blev oprindeligt stiftet som et garantiselskab. En række såkaldte ”garanter” indskød garantikapital i KAB – en slags aktiekapital med et maksimalt udbytte på 5 %. Garanterne deltog som medlemmer af repræsentantskabet dog uden at være valgbare til bestyrelsen.

I dag er garanter og de KAB-administrerede selskaber sammenfaldende. Tæt ved 100 procent af garantibeviserne ejes nu af kunderne selv.

I dag omfatter KAB også boliger opført før 1920 – den ældste boligafdeling er fra 1913. Det skyldes sammenlægningen mellem AKB og KAB.

Fusion mellem AKB og KAB

I 2007 besluttede AKB og KAB at fusionere - med KAB som det fortsættende navn. To velfungerende virksomheder gik sammen i et stærkt partnerskab og blev til Danmarks største almene boligadministration.

AKB og arbejderklassen

Boligselskabet AKB blev stiftet i 1913 på initiativ af overretssagfører, Frits Ortmann. AKB blev stiftet af en række kooperative virksomheder i byggefagene under navnet "Arbejdernes Koorperative Boligselskab".

Fælles historie

AKB og KAB har begge været med til at præge udviklingen af den almene sektor og ikke mindst byggeriet de seneste hundrede år. I dag skriver vi fælles historie som én samlet virksomhed.

Administrationsaftale med Boligforeningen 3B

Den 1. januar 2019 overtog KAB administrationen af Boligforeningen 3B's boliger. Det betød, at KAB-fællesskabet voksede med ca. 13.000 lejemål og ca. 80 medarbejdere. Administrationsaftalen blev stemt igennem med et stort flertal på 3B's repræsentantskabsmøde den 3. maj 2018.