Toggle Mobile Menu Toggle Search

Mission, løfte og værdier

KAB’s mission, løfte og værdier blev vedtaget i 2007. Her formulerer vi vores primære opgave og måden, vi vil udføre den på. En række mere konkrete mål for arbejdet er nedfældet i målsætningsprogrammet, som dækker en fireårig periode.

Mission

Det er KAB’s mission at skabe rammer for et godt liv. Med det menes, at boligen er et centralt element i ethvert menneskes liv og en forudsætning for, at man trives.

Løfte

KAB’s løfte er bedre boliger for alle. De boliger, KAB opfører og administrerer, skal være for alle typer af mennesker, med alle typer af indkomster, på forskellige stadier i deres liv.

Værdier

KAB’s værdier er ansvarlighed – gennemskuelighed – fornyelse – dialog. Værdierne afspejler den måde, KAB ønsker at gennemføre mission, løfte og mål.

Målsætningsprogrammet for 2015-18 opstiller mål indenfor tre temaer:

  • Professionel og beboernær kernedrift
  • Bæredygtighed med fornuft
  • Trivsel i boligområderne

Med målsætningsprogrammet sætter vi en række ambitiøse mål, der udfordrer KAB’s beboerdemokrati, ledelse og medarbejdere.

Programmet har titlen ”Ét KAB i et stærkt fællesskab”.

Hent KAB's målsætningsprogram for 2015 - 2018

Hent KAB's vedtægter