Toggle Mobile Menu Toggle Search

Politisk ledelse

KAB's øverste ledelse er et repræsentantskab, hvor de administrerede almene boligorganisationer og -selskaber er medlemmer. Repræsentantskabet vælger KAB’s bestyrelse som overordnet ledelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

  • Repræsentantskabet (153 personer)
  • Bestyrelsen (19 personer)
  • Beboerrepræsentantskaber (4 repræsentantskaber)

Der er et beboerrepræsentantskab i hvert af de fire forvaltningsområder i KAB. Beboerrepræsentantskaberne består af alle valgte medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser samt repræsentantskabsmedlemmer i de boligorganisationer, der administreres af det pågældende forvaltningsområde.

Selvstændige boligorganisationer

KAB har samarbejdsaftaler med ca. 60 boligorganisationer og selskaber. Alle boligorganisationer og selskaber er selvstændige og har egne bestyrelser og repræsentantskaber. De anvender KAB som forretningsfører og som samarbejdspartner.

KAB's organisation - klik på billedet for at se en større udgave.